Kan medföljande tillgodoräkna år inom EU vid beräkning av den svenska garantipensionen?

Hur beräknas garantipensionen om man har varit medföljande och bott utomlands, kan man tillgodoräkna år som man vistats inom EU? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson svarar.

Många hör av sig till oss angående garantipensionen som nu slopas för pensionärer bosatta utomlands. Men det finns även frågor kopplade till garantipensionen utifrån att man har bott utomlands i många år och återvänder till Sverige för att tillbringa sin pension här.

Så här kan situationen se ut:

En person har haft en anställning som har medfört att hela familjen har kunnat bo i flertalet länder. Även den medföljande partnern har till viss del kunnat arbeta i de olika länderna.

Den yrkesverksamma är berättigad till pension då hen har arbetat och betalat skatt i flera länder samt arbetat för svenska företag. Den medföljande har däremot inte arbetat tillräckligt länge i något land för att bli berättigad till pension. I ett av länderna som paret har bott i så är man tvungen att ha arbetat tio år i landet för att få pension, men den medföljande hann bara arbeta i nio år i det landet.

Efter flera år utomlands har paret nu bosatt sig i Sverige för att tillbringa sin pension här. Den medföljande har dock inte arbetat eller skattat i Sverige. Nu är personen i fråga orolig för att inte vara berättigad till svensk pension.

Hur ligger det till? Vi har ställt frågan till Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson.

Logga in för att läsa hela artikeln. Ännu inte medlem? Det fixar du enkelt här

PS! Om du blir medlem nu så bjuder vi på årets sista månader. Ditt medlemskap sträcker sig därmed ända till den 31 december 2023.