Pensionsmyndigheten ger råd till drabbade pensionärer  

Från och med årsskiftet hänvisas de pensionärer som blir av med sin garantipension att istället ta kontakt med lokala myndigheter för att söka stöd. Stödet kan se olika ut beroende på land och eftersom ansvarig myndighet kan variera beroende på land är det ibland svårt att veta var man ska vända sig. Här ger Pensionsmyndighetens expert några tips på länkar och vilka bidrag som skulle kunna vara aktuella. 

Från och med 1 januari 2023 upphör garantipensionen för de pensionärer som är bosatta i utlandet.  

Bakgrunden till detta är att en EU-dom år 2017 klassade garantipensionen som en minimiförmån, och en minimiförmån betalas endast ut till personer som är bosatta i det land som beviljar förmånen. Att pensionärer bosatta utomlands har kunnat ha kvar rätten till garantipensionen beror på att Sverige har lutat sig tillbaka mot en tillfällig lag som nu upphör.  

För att reda ut frågetecknen kring garantipensionen och dess upphörande för utlandssvenskar, höll Svenskar i Världen under oktober månad en Livefika med Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson.  

Ann-Sofie Kraft Nilsson pratade bland annat om vad Pensionsmyndigheten gör för att förenkla för pensionärerna utomlands. Bland annat försöker de hjälpa till att få kontakt med myndigheter i det land personen i fråga bor, men också visa på vart informationen finns och vilka förmåner man kan söka i det landet man befinner sig.  

Vart kan de drabbade pensionärerna vända sig för att få denna hjälp?  

Logga in för att läsa hela artikeln. Ännu inte medlem? Det fixar du enkelt här

PS! Om du blir medlem nu så bjuder vi på årets sista månader. Ditt medlemskap sträcker sig därmed ända till den 31 december 2023. 

Upprop mot avskaffande av garantipensionen 

Svenskar i Världen anser att en person som uppfyller förmånskraven för garantipension och garantipension till omställningspension inte bör blir fråntagen denna rätt.  

Håller du med oss? I så fall får du gärna skriva under vårt upprop mot slopad garantipension! Du gör det enkelt här. 

Våra olika initiativ 

Svenskar i Världen har arbetat med frågan under flera år. Bland annat finns våra åsikter dokumenterade i Regeringens proposition 2021/22:99.  

Läs om våra olika initiativ här.