Medborgarskapsutredningen vid ansökan om pass skapar problem och oro

Svenskar i Världen har under den senaste tiden fått in avsevärt fler frågor än vanligt från utlandssvenskar som har stött på problem i samband med att de förnyar sina svenska pass när de är på besök i Sverige. Detta gäller framför allt frågor kopplade till blanketten om utredning av svenskt medborgarskap. Polismyndigheten har återkopplat på ett antal av våra frågor.

Polismyndigheten har i tidigare dialog informerat Svenskar i Världen om att blanketten Underlag för utredning av svenskt medborgarskap, alltid behöver fyllas i vid ansökan om nytt pass om man som svensk medborgare är bosatt utomlands. Vissa menar dock att de inte har gjort detta tidigare. Vi har därför skickat över ett antal frågor till Polismyndigheten för att tydliggöra processen kring detta. Monica Andersson, Processutvecklare Resehandlingar på Rättsavdelningen/Förvaltningsrättssektionen har nu återkommit med kommentarer på våra frågor.

Logga in för att läsa hela artikeln. Inte medlem än? blir du det enkelt här.