Vilka skatte- och folkbokföringsmässiga regler gäller för utlandssvenskars bostad i Sverige?

Hur påverkas Skatteverkets syn på ”väsentlig anknytning” om man äger en permanentbostad? Vad innebär det att ha dispositionsrätt till en bostad? Hur länge får man som utskriven vistas i Sverige utan att anses ha väsentlig anknytning? Skatteverkets experter på utlandsbeskattning och folkbokföring ger svar på fler frågor.

Skatteverkets Simone Johansson, expert på utlandsbeskattning, och Martina Hyberg Lindén, expert på folkbokföring deltog nyligen på en mycket uppskattad Livefika. Men eftersom frågorna var fler än vad tiden räckte till, återkommer här experterna med ytterligare svar på frågorna:

  • Vad innebär att man har ”dispositionsrätt” till en bostad?
  • Om man som utskriven har kvar en permanentbostad i vilken man tidigare varit skriven när man bodde i Sverige, och hyr ut bostaden under tiden man bor utomlands; hur påverkar det Skatteverkets syn på ”väsentlig anknytning” till Sverige?
  • Vad gäller när man har ett fritidshus som inte har använts som permanentbostad utan enbart som fritidsbostad?
  • Finns det några tidsmässiga aspekter för uthyrningen eller utlandsboendet att ta hänsyn till?
  • Finns det något som hindrar en utskriven person från att flytta tillbaka till en bostad i Sverige där man tidigare har varit skriven?
  • Påverkas processen att åter folkbokföra sig i Sverige av hur många år som den svenske medborgaren har bott utomlands?
  • Är utflyttad och utvandrad samma begrepp?
  • Hur länge får man som utskriven vistas i Sverige utan att anses ha väsentlig anknytning?
Logga in för att läsa hela artikeln. Ännu inte medlem? Den som går med i Svenskar i Världen nu betalar medlemsavgift för 2024 och får medlemskapet i oktober, november och december 2023 helt utan extra kostnad.  Du blir enkelt medlem här.