Frågor och svar om Tisus

Gått i gymnasieskola utomlands? Då kan du behöva uppvisa dina kunskaper och behörighet i svenska för att studera vid ett svenskt universitet eller högskola. Det görs genom ett så kallat Tisus-test. Här förklarar projektledaren för Tisus vad som gäller.  

Den som har gått i skola utomlands och vill studera vid ett universitet eller högskola i Sverige behöver uppvisa kunskaper och behörighet i svenska språket. Tisus, som står för Test i svenska för universitets- och högskolestudier, är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är avsett för personer med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Tisus anordnas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Det är Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet som ansvarar för Tisus.

För att bringa klarhet i vad som gäller och om det finns alternativa sätt att påvisa behörighet i svenska har vi varit i kontakt med Johan Liljegren, projektledare för Tisus vid Stockholms universitet.

Finns det olika delar i provet?

Tisus består av tre delprov: Läsförståelse, Skriftlig färdighet och Muntlig färdighet (i Sverige och i utlandet).

I Sverige består det muntliga testet av ett samtal mellan tre testtagare och en samtalsledare. I utlandet går det sällan ordna motsvarande samtal med tre testtgare. Provet består av en individuell uppgift som spelas in. På vissa orter sker det muntliga provet via Zoom.

Vad kostar det att skriva provet och hur betalar man?

Avgiften för Tisus Utland är 2 500 kr för helt prov och 1 250 kr för ett s.k. restprov. Om man har godkänt på två av tre delprov kan man göra ett restprov, vilket innebär att man endast behöver göra det delprov man hade underkänt på. Har man underkänt på två delprov behöver man göra om hela provet.

Du betalar anmälningsavgiften till Tisus Sverige i samband med din webbanmälan. Du betalar med kontokort (VISA/MasterCard). Vi använder oss av PayEx betallösning.

Motsvarar Tisus att ha läst svenska i gymnasiet?

Ett godkänt resultat på Tisus visar att man har en färdighetsnivå i svenska motsvarande godkänt i ämnet svenska som andraspråk 3. Det innebär inte att Tisus testar hela ämnesinnehållet i denna kurs. Har man gått i svenskt gymnasium och saknar godkänt betyg i svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 och därmed saknar gymnasieexamen behöver man komplettera på Komvux.

För den som har gymnasieexamen eller motsvarande från ett annat utbildningssystem än det svenska räcker dock Tisus för att visa att man uppfyller behörighetskraven i svenska.

Vilket betyg krävs?

Det finns många nivåer. Följande gäller för Svenska 3, svenska som andra språk 3, komvuxkursen Svenska B och svenska som andraspråk B.

Du måste ha godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3. Du uppfyller behörigheten genom komvuxkursen Svenska B eller Svenska som andraspråk B om kursen är daterad senast den 30 juni 2013. Observera att Svenska 2 inte ger grundläggande behörighet i svenska.

Räknas kurser i svenska från folkhögskola?

Ja, du räknas också som behörig om du har läst på folkhögskola och fått ett ”Intyg om behörighet till högskolestudier” där Svenska B (daterat senast 30 juni 2013) eller Svenska 3 eller Svenska som andraspråk B (daterat senast 30 juni 2013) / Svenska som andraspråk 3 ingår.

Finns det andra sätt?

Du kan visa att du har kunskaper i svenska på något av de här sätten:

  • Gör ett Tisus-test med godkänt resultat.
  • Ha godkänt resultat i behörighetsgivande kurs i svenska från högskola eller universitet.
  • I vissa länder, framför allt i Norden, kan du bli behörig i svenska genom dina gymnasiemeriter eller genom ett språktest som ges i landet du bor i. Läs mer här. 

Behörighetsgivande kurser i svenska anordnas av högskolor och universitet och ligger på förberedande nivå. Kurser på förberedande nivå syftar till att förbereda studenter för högskolestudier på grundnivå och kan således inte ingå i en akademisk examen. För att bli behörig till den kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige (t.ex. avslutad utländsk gymnasieutbildning) med undantag för kravet på kunskaper i svenska och engelska.

Räcker det inte med att ha svenska som modersmål?

Nej, det räcker inte att ha svenska som modersmål för att bli behörig i svenska. Du måste också visa att dina kunskaper är tillräckliga genom att ladda upp eller skicka in betyg eller testresultat. Kom ihåg att du också behöver ha grundläggande behörighet i engelska.

Har ett godkänt Tisus en sista giltighetsdag?

Godkänt resultat på Tisus fungerar som ett betyg, dvs det har ingen sista giltighetsdag.

Finns det Tisus-förberedande kurser?

Det finns inga specifika förberedelsekurser för Tisus, i och med att provet är ett färdighetsprov. Därför finns det inte heller en viss litteratur eller kursplan som ska läsas in.

Tisus är ett färdighetstest, inget kunskapstest. Det förekommer alltså inga krav på att du ska ha läst viss litteratur eller ha genomgått vissa kurser. Däremot måste språkfärdigheterna i svenska språket ligga på en tillräckligt hög nivå för att klara akademiska studier på svenska. Det finns exempelprov som du kan öva på, läs här.

Varför anordnas Tisus samtidigt som IB-examensprov?

Tyvärr måste Tisus läggas just dessa veckor för att passa ihop med ansökningstiden till universitetsstudier och sista dag för att komplettera ansökan. Några alternativ för att få behörighet i svenska är att du väljer svenska A i din IB, att du gör särskild prövning i svenska på Komvux eller skriver Tisus en termin tidigare eller senare.

Johan Liljegren, projektledare för Tisus vid Stockholms universitet

Svenskar i Världen tipsar

Svenskar i Världen tipsar om företaget Global Svenska Plus som erbjuder kurser som syftar till att bättra på möjligheterna att klara Tisus, läs mer här.

Har du eller dina barn ytterligare frågor om Tisus så skicka dem till oss, så ser vi till att få dem besvarade.

Mer information

Vill du läsa mer om Tisus hittar du all tänkbar information här.

Läs artikel från Svensk Press med intervju av lärare och elver angående Tisus.

Foto: Canva