Passansökan och medborgarskapsutredning

Att ansöka om pass som utlandsboende kan upplevas komplicerat, speciellt då ansökan för utlandsboende tenderar innehålla fler moment än för boende i Sverige. Frågor uppstår ofta i samband med blanketten om utredning av svenskt medborgarskap, som ska fyllas i av svenska medborgare bosatta utomlands. Polismyndigheten reder här ut vad som gäller.

Polismyndigheten har i en tidigare dialog informerat Svenskar i Världen om att blanketten Underlag för utredning av svenskt medborgarskap, alltid behöver fyllas i vid ansökan om nytt pass om man som svensk medborgare bor utomlands. Vissa menar dock att de inte har gjort detta tidigare.

Då ämnet fortfarande är högaktuellt, har vi återigen varit i kontakt med Monica Andersson som är Processutvecklare Resehandlingar på Nationella Operativa Avdelningen/Nationella Kontaktenheten på Polismyndigheten.

Logga in för att läsa hela artikeln. Ännu inte medlem? Det fixar du enkelt här

Polismyndigheten hänvisar till Sveriges riksdags hemsida där vissa bestämmelser finns angivna:

Passlag (1978:302)
Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap
Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap

Migrationsverket förklarar skillnad mellan medborgarskapsutredning och medborgarskapsförklaring

Varför medborgarskapsutredning och medborgarskapsförklaring? Läs även vår intervju i november med en expert på Migrationsverket här.