Livefika om kulturell kompetens

Vad är typisk svensk kultur, och vilka möjligheter och utmaningar uppstår i en multinationell miljö? Årets första Livefika bjöd på insikter i kulturell kompetens.  

På årets första Livefika bjöd vi in Caroline Lippers, certifierad ICITM Cultural Mastery Coach och Co-Active Coach.  

Caroline Lippers är specialiserad på att stödja individer under deras internationella karriär för ökad integration, bättre samarbete och högre prestation.  

Hur ska man stärka sin kulturella kompetens för att bättre kunna samarbeta i en multikulturell miljö? Vilka kulturella värderingar är typiskt svenska och hur kan man få självinsikt i vilka preferenser man har när det gäller kulturella värderingar? Det och mycket mer togs upp på denna Livefika.