Vad händer om jag avlider utomlands?

Uppskattningsvis 660 000 svenskar bor utomlands för arbete, studier, som medföljande familj eller som seniorer. När någon dör utanför Sverige kan det bli både dyrt och krångligt för anhöriga att ordna med hemtransport och begravning. Fonus transportchef svarar på frågor om dödsfall utomlands och reder även ut vad som gäller för familjemedlemmar som inte är svenska medborgare.

Dödsfall utomlands innebär inte bara sorg utan även extra logistik och ökade kostnader för de efterlevande. Svenskar i Världens partner Fonus och Familjens Jurist har därför tagit fram tjänsten Fonus International.

Tillsammans med Fonus internationella partner får de anhöriga hjälp med allt från transporten till mottagandet i Sverige. Fonus International kontaktar lokala myndigheter för att ta hand om administrationen med anledning av dödsfallet. Dessutom håller de kontakten med svensk ambassad och ser till att alla nödvändiga dokument tas fram, översätts och legaliseras. Som anhörig behöver man inte själv ordna alla steg, vilket kan spara både tid och pengar.

”Fonus arbetar med att underlätta för anhöriga i en svår och utsatt situation. Därför har de tillsammans med Familjens Jurist tagit fram tjänsten Fonus International”

På plats i Sverige ordnar Fonus International begravningen. Genom Familjens Jurist kan de anhöriga dessutom få hjälp med hela processen från bouppteckning till arvskifte om den avlidna hade hemvist i Sverige. Om motsvarande ska göras utomlands kan Fonus agera mellanhand.

Om en svensk person som är folkbokförd i Sverige avlider utomlands rekommenderar Fonus att man ringer direkt till Fonus på telefon +46 771-87 00 87 för att få hjälp. Fonus kan även bistå med motsvarande hjälp även i de fall då dödsfallet gäller familjemedlemmar som inte är svenska medborgare.

Fonus transportchef Mats Lundgren svarar här på frågor som berör dödsfall utomlands.

Frågor

Logga in för att läsa svaren på frågorna.

Vad ska man göra om en svensk medborgare avlider utomlands? Jag vill begravas i Sverige men är inte svensk medborgare, går det? Finns det några tidsaspekter att ta hänsyn till vid dödsfall? Jag är svensk medborgare och bosatt i utlandet. Jag är gift med en person som inte har svenskt medborgarskap och tillsammans har vi ett barn som inte har svenskt medborgarskap. Avlider min maka samt vårt gemensamma barn, kan de då bli begravda i Sverige?

Foto: Familjens Jurist