Svenska utlandsstudenter kan behöva planerad sjukvård, och får svårt med försäkringar

Rätten till planerad sjukvård i Sverige försvinner när studenter skriver ut sig ur landet för att studera utomlands. Det här skapar problem för de som under längre ledigheter återvänder till Sverige och behöver planerad vård. Utskrivningen påverkar dessutom möjligheten att teckna fullgod försäkring.

Enligt Folkbokföringslagen ska alla svenskar som vistas utomlands under minst ett år, studerande eller ej, avregistreras från folkbokföringsregistret. Uteblir anmälan om flytt blir man skyldig till folkbokföringsbrott. Som utskriven påverkas dock möjligheten att teckna en fullgod försäkring under sin utlandsvistelse.

Swedish International Students and Alumni (SISA), samarbetspartner till Svenskar i Världen, beskriver problematiken i sin helhet i ett PM som gick ut till deras medlemmar:

”SISA och andra utlandsstudieaktörer får allt oftare larm om att svenska utlandsstudenter nekas hälso- och sjukvård i Sverige vid hemmavistelser. Detta beror på att de har avregistrerats från folkbokföringsregistret och således fråntagits rätten till vård till svensk patientavgift.
 
Enligt Folkbokföringslagen ska den som vistas utanför Sverige under minst ett år avregistreras från folkbokföringsregistret. Anmäls inte flytten till Skatteverket kan utlandsstudenter dömas för folkboköringsbrott med böter eller fängelse i högst 6 månader som påföljd.
 
Enligt Folkbokföringslagen måste även svenska myndigheter underrätta Skatteverket om det kan antas att uppgifter i folkbokföringsregistret är oriktiga. CSN har nyligen uppdaterat sina rutiner och anmäler därför oftare utlandsstudenter som fortfarande är folkbokförda i Sverige.
 
Som utskriven från EU/ESS has man inte rätt till vård till patientavgift i Sverige. Detta drabbar utlandsstudenter som ofta återvänder under helger och ledigheter. Dessutom har de sällan möjlighet att teckna en fullgod försäkring utomlands. Därför hamnar utlandsstudenter i limbo.
 
Enligt uppgifter från CSN var endast 16 procent av utlandsstudenterna avregistrerade från folkbokföringsregistret förra läsåret. Mot bakgrund av Folkbokföringslagen uppmanar därför SISA sina medlemmar att snarast anmäla sin flytt till Skatteverket.
 
Samtidigt bedriver SISA ett påverkansarbete för att förbättra utlandsstudenternas villkor. Majoriteten av våra medlemmar studerar utanför EU/ESS och deras rätt till svensk hälso- och sjukvård måste stärkas. Utlandsstudier ska främjas i stället för bestraffas.”

 
Läs CSN:s rättsavdelnings ställningstagande i frågan: Utlandsstuderande utanför EU/EES och Schweiz och svensk hälso- och sjukvård

Foto: Canva