Frågor och svar

Under året har vi via sociala medier fått in flera frågor från er utlandssvenskar om röstning i årets val. Här har vi samlat några frågor och svar.

Fråga: Jag är utlandssvensk men befinner mig i Sverige i augusti. Kan jag rösta medan jag är i Sverige?
Svar: Om du som är utlandssvensk finns med i röstlängden kan du rösta i Sverige i vallokal på valdagen eller förtidsrösta i röstningslokaler för förtidsröstning från den 22 augusti.
För att förtidsrösta i Sverige behöver du ett dubblettröstkort (ett röstkort anpassat för röstning i Sverige). Av dubblettröstkortet framgår det också vilken vallokal du tillhör om du vill rösta i Sverige på valdagen (baserat på den kommun i Sverige du senast var folkbokförd i).
Dubblettröstkort kan beställas från Valmyndigheten, en kommun eller en länsstyrelse.
Beställ dubblettröstkort från Valmyndigheten

Fråga: Hur brevröstar jag från utlandet?
Svar: 
Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, det vill säga skicka sin röst med posten. Brevrösten får skickas från utlandet tidigast den 26 juli 2018. Brevrösten får inte postas från Sverige. Brevrösten ska ha kommit fram i tid till rösträkningen.
Om du är folkbokförd utomlands och står med i röstlängden skickas röstningsmaterial per automatik till din folkbokföringsadress i utlandet.
Läs mer här hos Valmyndigheten.

Fråga: Hur anmäler jag mig till röstlängden?
Svar: Skatteverket har en speciell blankett som du fyller i och skickar in. Den hittar du här.

Fråga: När är sista dagen att rösta från utlandet?
Svar: Röstmottagningen avslutas på olika tidpunkter i olika länder för att rösterna måste hinna transporteras till Sverige innan valdagen. Du kan inte rösta på valdagen i utlandet.

Fråga: Varför hålls valet tidigare i år?
Svar: Sedan 2013 hålls riksdagsvalet på andra söndagen i september (istället för tredje söndagen i september). Detta för att skapa utrymme för en reglering som ger en ny regering bättre förutsättningar att påverka innehållet i sitt första budgetförslag” (enligt Regeringens proposition 2009/10:80).

Fråga: Det är dyrt att resa till ambassaden, kan man rösta digitalt?
Svar: Nej men man kan också brevrösta hemifrån. Läs mer om hur man röstar från utlandet här.

Fråga: Är det säkert att rösta på ambassad? Går det att lita på ett korrekt omhändertagande av röstsedlarna?
Svar: Du kan känna dig trygg med att rösta från utlandet. Utlandsmyndigheterna (din ambassad t ex) använder sig av ett säkert och tillförlitligt sätt och skickar rösterna till Valmyndigheten. De skickar i sin tur utlandsrösterna (både röster som tagits emot vid röstmottagning i utlandet och brevröster som kommit till Valmyndigheten) vidare till valnämnden i den kommun där väljaren finns upptagen i röstlängden. På valdagen skickas utlandsrösterna till det valdistrikt (vallokal) där väljaren finns med i röstlängden. I vallokalen antecknar röstmottagarna i röstlängden att väljaren röstat och väljarens valkuvert läggs i valurnan. När röstmottagningen i Sverige avslutats på valdagen räknas utlandsrösterna med övriga röster i valdistriktet i den preliminära rösträkningen i vallokalen.

Fråga: Kan vi utlandssvenskar få en egen valkrets?
Svar: För att utlandssvenskarna ska få en egen valkrets krävs en ändring av vallagen. Vi på Svenskar i Världen kommer fortsätta jobba för en sådan ändring.

Fråga: Många utlandssvenskar röstar inte pga att de känner sig distanserade från Sverige. Vad gör Valmyndigheten för att nå dessa väljare? Om våra frågor och synpunkter skulle vara tydligare skulle troligen fler rösta. Om det är 7% av Sveriges befolkning är detta verkligen viktigt för demokratin.
Svar: Vid förra valet deltog 32% av de röstberättigade utlandssvenskarna. Vi hoppas att fler kommer delta i årets val och har för avsikt att informera via våra kanaler om hur man röstar och vad som gäller om man är utlandssvensk. Valmyndigheten har information om valet på sin webbplats www.val.se.  

Har du fler frågor? Tveka inte att höra av dig till svenskar.i.varlden@sviv.se.