Resolutioner

Diskussionerna under Utlandssvenskarnas Parlament har resulterat i en stor mängd viktiga resolutioner som behandlat frågor om bland annat sänkt SINK-skatt, förenkling vid passförnyelse, ökad samverkan mellan myndigheter och organisationer vid stora krissituationer i utlandet samt utlandssvenskarnas behov av en egen ombudsman. Nedan ser du de antagna resolutionerna från parlamentet 2017.

Antagna resolutioner från 2017

Resolutionssvar som inkommit efter parlamentet 2017.

Här kan du läsa äldre resolutioner från tidigare år.