Resolutioner

Under Utlandssvenskarnas parlament som Svenskar i Världen arrangerar vartannat år diskuteras det fram en stor mängd viktiga resolutioner som behandlar frågor om bland annat sänkt SINK-skatt, förenkling vid passförnyelse, ökad samverkan mellan myndigheter och organisationer vid stora krissituationer i utlandet samt utlandssvenskarnas behov av en egen ombudsman.

Antagna resolutioner 2017 : Samtliga resolutioner från Utlandssvenskarnas parlament 2017

Resolutionssvar : Samlade resolutionssvar som inkommit efter parlamentet 2017

Uppföljande inlägg om vad som har hänt med sakfrågorna sen Utlandssvenskarnas Parlament 2017

Under året som gått har vi samlat in resolutionssvar från myndigheter och departement. Nedan har vi sammanfattat i textform det aktuella läget för de olika resolutionerna.

  1. Skatter & Välfärd
  2. Medborgarrättsfrågor

Arkiv: 
Tidigare års framtagna resolutioner