Infrastrukturdepartementet svarar på vår resolution

I maj 2017 inträdde den nya lagförändringen som gjorde det omöjligt att förnya det svenska körkortet från utlandet. Svenskar i Världen har sedan dess arbetat med frågan. Målet är att återigen kunna förnya sitt körkort även om man är bosatt utomlands. Frågan diskuterades på Utlandssvenskarnas parlament 2021 och en resolution i ämnet skickades till Infrastrukturdepartementet. Nu har departementet kommenterat resolutionen.

Den nya lagen tillkom som en konsekvens av EU:s körkortsdirektiv. Skälen för bestämmelserna är, enligt det tredje körkortsdirektivet, att en stat endast får utfärda och förnya körkort för personer som bor permanent i landet eftersom de anser att det är det landet som har bäst förutsättningar att bedöma den enskildes förhållanden.

Detta skapar stora problem för svenskar bosatta utomlands som alltid har kunnat använda sitt svenska körkort i det land de är bosatta i, eller om de besöker ett tredjeland där de godkänner det svenska körkortet men inte det lokala körkort som införskaffats i det land man bor i. Problemet är även särskilt omfattande för den som genom sin anställning vistas i länder där det är svårt att få körkort, eller vars körkort inte accepteras i kringliggande länder. Detta drabbar exempelvis svenskar som är utsända via FN eller organisationer som Läkare utan gränser extra hårt.

Svenskar i Världen lyfter även i sin resolution problem som uppstår för de svenskar som är bosatta i länder som inte använder sig av det latinska alfabetet. Svenskar boendes i Kina lyfter detta som ett problem. Istället för möjligheten att förlänga sitt svenska körkort behöver svenskar bosatta i Kina ombesörja en bestyrkt översättning som kontrollerande myndighet, oftast polisen/tullen, ska godta i de fall det kinesiska körkortet används utanför Kina.

Svenskar i Världen önskar se en lösning där Sverige kan fortsätta att förnya samtliga utlandssvenskars körkort samtidigt som man uppfyller sina skyldigheter enligt det tredje körkortsdirektivet.

Infrastrukturdepartementet svarar

”Som ni säkert vet pågår en revidering av körkortsdirektivet i EU. I det arbetet har frågan om förnyelser för personer bosatta i utlandet aktualiserats. Sveriges linje, som vi kontinuerligt lyfter, är vikten av att den utfärdande medlemsstaten ska kunna förnya körkort för personer som t.ex. gör humanitärt arbete utomlands, så som FN eller Läkare utan gränser.

Kommissionen planerar ett antagande av sitt förslag på nytt körkortsdirektivet under de första månaderna 2023 så det här är en fråga vi har under fortsatt bevakning.”

Vi ser positivt på att Sverige arbetar för att göra det enklare för de personer som arbetar inom exempelvis FN och Läkare utan gränser. Dock kvarstår samma problem för svenska medborgare som av andra skäl behöver förnya sitt svenska körkort utomlands. Svenskar i Världen fortsätter att arbeta med denna fråga.

Läs hela vår resolution här.

Foto: Hanna Norman