Hur ska vi öka antalet svenska studenter utomlands?

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har återkopplat på vår resolution som syftar till att öka antalet svenska studenter utomlands. SUHF ställer sig bakom våra förslag och tycker arbetet med ökad internationalisering inom studier är viktigt. 

Under 2021 togs 24 resolutioner fram på Utlandssvenskarnas parlament som har skickats till berörda myndigheter och beslutsfattare. Resolutionerna utgör grunden för Svenskar i Världens påverkansarbete och beskriver de främsta utmaningarna och problemen som utlandssvenskar upplever samt ger lösningsförslag.  

Vi har skickat resolutionen ”Öka antalet svenska studenter utomlands” till Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och nu fått återkoppling. SUHF ställer sig bakom våra förslag och tycker arbetet med ökad internationalisering inom studier är viktigt. 

Öka antalet svenska studenter utomlands 

Frågan om att få fler svenskar att studera utomlands är viktig för Svenskar i Världen eftersom det gynnar såväl studenten som lärosätet men också Sverige att studenten har läst en del av sin utbildning utomlands.  

Utbytesstudenten kan se fram emot högre lön, lärosätet får möjlighet att ta emot fler studenter från andra länder och Sverige får ytterligare en person med interkulturell kompetens, utifrånperspektiv och internationella kontakter. Idag är det endast 15 procent av de svenska studenterna som väljer att studera en period utomlands. Det är betydligt lägre än hos de tyska studenterna där var tredje väljer att spendera en viss studietid utomlands.  

Våra lösningsförslag riktar sig till Utbildningsdepartementet, SUHF och Universitets- och högskolerådet, UHR.  

Bland annat ser vi gärna att internationaliseringsutredningens förslag genomförs och att fler utbildningar ska kunna erbjuda utlandsstudier. Lärosätena behöver arbeta mer aktivt med kunskapsspridning till studenterna tidigt under utbildningen. Vi föreslår även att fler undersökningar om studenternas egna målsättningar, kunskaper, och uppfattningar i frågan.    

SUHF återkopplar 

Agneta Marell, rektor vid Jönköping University och ordförande i SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor, besvarar resolutionen:  

SUHF håller med om att utresande studenter är viktiga ambassadörer för Sverige och att den internationella erfarenhet de tar med sig tillbaka är viktig både för dem själva och för Sverige. Därför är ämnet intressant och diskuteras ofta. Lärosätena gör redan en hel del för att underlätta för sina studenter att åka på utbyte och flera lärosäten har deltagit i olika projekt där olika insatser har gjorts och erfarenheter har spridits. Arbetet fortsätter ute på lärosätena och anpassas efter de olika utbildningarna. 

SUHF har tagit del av rapporten ”Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier?”. Den är mycket intressant och vi har spridit den i sektorn och många läser rapporten med stort intresse och arbetar utifrån sina förutsättningar för att öka utresandet. Rapporten har bland annat presenterats och diskuterats i expertgruppen för Internationaliseringsfrågor och diskussionerna om hur vi tar nästa steg är en ständigt aktuell fråga.  

SUHF är lärosätenas gemensamma organisation och fungerar som en arena för samarbete när lärosätenas ledningar vill göra ett gemensamt arbete. Däremot kan SUHF inte besluta över lärosätena, men expertgruppen skulle gärna föra gärna dialog om hur vi ytterligare kan sprida informationen till svenska lärosäten. 

Resolution: Öka antalet svenska studenter utomlands 

En strategisk agenda för internationalisering 

Rapport: Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier?