Under Utlandssvenskarnas parlament 2019 arbetade experter, politiker och utlandssvenskar fram inte mindre än 29 olika resolutioner som alla hanterar utmaningar som utlandssvenskar kan uppleva.

Resolutionerna ligger till grund för vårt påverkansarbete. Målet med påverkansarbetet är att identifiera och undanröja så många utmaningar som möjligt för svenskar som arbetar, studerar eller av andra skäl bor utomlands, men också för dem som återvänder till Sverige med internationell kompetens i bagaget.

Tillsammans gör vi skillnad!

Här finns en pdf med alla resolutioner samlade. Längst ner på denna sida kan du se de resolutionssvar vi har fått in.

Utbildningsfrågor

Engångsutbetalning istället för månatligt bidragsstöd

Finansiering av högre utlandsstudier

Främja svenskundervisning utomlands

Snabbare handläggning av konvertering av utländska betyg

Medförande av skolpeng utomlands

Studievägledning för främjande av utlandsstudier

Skattefrågor

Sänkning av SINK skatten

Mobilitetsfrågor

Bevara utlandssvenskars folkbokföring i det statliga personadressregistret SPAR

Elektronisk information och service

Förnyelse av svenskt körkort i utlandet

Internet och telefoni för utlandssvenskar

Underlätta kreditprövning

Försäkring- och sjukvårdsfrågor

Register över vaccination

Förbättrade försäkringsvillkor för utlandssvenskar

Bättre information och ökad kunskap om utlandssvenskars rättigheter inom vården

Utökad sjukvård för utlandssvenskar i Sverige

Reglering av sjukvård och försäkringar för utlandssvenskar boende utanför EU/ EES och Schweiz

Vilande SGI vid utflytt

Medborgarrättsfrågor

Underlätta vid ansökan om nytt pass för utlandssvenskar

Fler sidor i passet

Särskild valkrets för utlandssvenskar

E-röstning från utlandet

Förbättrat system av folkbokföring vid ut- och inskrivning av utlandssvenskar

Utökad information vid registrering av ”birth certificate”, “death certificate” och “marriage certificate”

Medborgarskapsfrågor

Förlorat medborgarskap efter 22 års ålder

Uppehållstillstånd för medföljare

Personnummer till svenska medborgare födda utomlands, samt anpassade samhällsfunktioner för samordningsnummer

Attityd- och värderingsfrågor

Bättre värdering av internationell utbildning i Sverige

Nätverk för hemkommande svenskar

Resolutionssvar

Valmyndigheten
Utbildningsdepartementet
Försäkringskassan
UHR
Folkhälsomyndigheten
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Näringsutskottet
Infrastrukturdepartementet
CSN