Under Utlandssvenskarnas parlament som Svenskar i Världen arrangerar vartannat år diskuteras det fram ett antal resolutioner som behandlar frågor om bland annat förenkling vid passförnyelse, e-röstning, tillgång till internet och telefoni för utlandssvenskar och att Sverige på ett bättre sätt ska ta tillvara på den internationella kompetensen utlandssvenskar besitter. Resolutionerna ligger till grund för vårt påverkansarbete.

Arkiv tidigare resolutioner

Arkiv tidigare sakfrågor

Skatter, pensioner och försäkringar

Medborgarrättsfrågor

Migration och mobilitet – utlandssvenskarna som resurs