Liberalerna återkopplar på utlandssvenskarnas förslag

Sammanfattningsvis ger Liberalerna sitt stöd i vissa av de frågor som Svenskar i Världen driver, bland annat att det ska vara lättare för utlandssvenskar att förnya pass och körkort i utlandet och att ansökningsprocessen för uppehållstillstånd till medföljande till svenska medborgare ska förenklas. Däremot vill Liberalerna vill inte ta bort regeln att svenska barn födda utomlands får ett samordningsnummer istället för ett personnummer.  

Under Utlandssvenskarnas parlament 2021 togs 24 resolutioner fram. De sammanfattar utlandssvenskarnas utmaningar och behov och ger förslag på lösningar. För att få gehör från lagstiftande organ och myndigheter har Svenskar i Världen skickat ut dessa till en rad beslutsfattare och Sveriges riksdagspartier. Nu återkopplar Liberalerna på en handfull resolutioner. 

Sammanfattningsvis ger Liberalerna sitt stöd i vissa av de frågor som Svenskar i Världen driver, medan de är av annan åsikt i andra.  

Exempelvis står partiet bakom att det ska vara lättare för utlandssvenskar att förnya pass och körkort i utlandet. Liberalerna tycker även att det är rimligt att utöka och digitalisera det nationella vaccinregistret för alla svenskar. De instämmer även i ställningstagandet att ansökningsprocessen för uppehållstillstånd till medföljande till svenska medborgare ska förenklas.   

Däremot ställer de sig tveksamma till förslaget att låta utlandssvenskarna tillhöra en särskild valkrets eftersom de ser möjliga problem med förslaget. De har dock inte officiellt tagit ställning i frågan. Liberalerna vill heller inte ta bort regeln att svenska barn födda utomlands får ett samordningsnummer istället för ett personnummer.  

Läs Liberalernas svar i sin helhet här.