Miljöpartiet om uppehållstillstånd för medföljande

Miljöpartiet har en grundläggande vision om en värld där alla människor kan flytta och har rätt att välja var man ska bo. De anser det vara viktigt att de allvarliga brister som finns hos Migrationsverket åtgärdas. Miljöpartiet har återkopplat på Svenskar i Världens resolution.

En aktuell fråga för många utlandssvenskar är behovet av att göra det enklare att flytta hem till Sverige med sin familj. I resolutionen Uppehållstillstånd för medföljande har vi tillsammans med Familjens Jurist tagit fram tre konkreta lösningsförslag. Nu har Miljöpartiet återkopplat på dessa.  

Svenskar som har bott utomlands under en längre tid och där bildar familj med en person som kommer från ett tredjeland stöter idag på stora problem när de vill flytta hem till Sverige tillsammans med sin familj. Motsvarande hinder uppstår även för svenska medborgare som inte har varit sammanboende i tredjeland men som önskar att bilda familj eller utöva sitt familjeliv i Sverige tillsammans med en tredjelandsmedborgare. 

Tre konkreta lösningsförslag 

Svenskar i Världen anser att alternativet att kunna ansöka om uppehållstillstånd på plats i Sverige ska vara möjligt. Dessutom behövs tydligare information där tredjelandsmedborgare som vill flytta till sin partner som är svensk medborgare ska få veta om sina olika möjligheter att vistas i Sverige under handläggningstiden för ansökan om uppehållstillstånd. 

Vidare föreslår Svenskar i Världen att Migrationsverket skapar en egen kö för svenska medborgare som vill flytta till Sverige med sin partner och/eller barn med medborgarskap i tredje land. 

Slutligen föreslår Svenskar i Världen att Migrationsverket ser över och förtydligar sina interna rutiner för att minska oklarheter och faktiska fel i anknytningsärenden. 

Miljöpartiets EU-kansli återkopplar 

Miljöpartiets EU-kansli har satt sig in i Svenskar i Världens lösningsförslag och återkopplar följande: 

Logga in för att läsa hela inlägget.