Telenor positiva till fortsatt dialog gällande tjänster till utlandssvenskar

Svenskar i Världen har i många år uppmärksammat problemet gällande tillgång till internet och telefoni för svenskar som bor utomlands men som vistats i Sverige längre perioder, samt för de svenskar som flyttar hem. Vi beskriver problemet i en av våra resolutioner som skickades ut till ett antal operatörer. Telenor har nu återkopplat med sin syn på problemet.

Utlandssvenskar som har gallrats ut ur Statens personadressregister (SPAR) och därmed inte finns med i folkbokföringen, stöter på problem med att teckna telefon- och/eller internetabonnemang i samband med att de skriver in sig i Sverige igen. Motsvarande problem uppstår för svenska medborgare som fortsätter att ha sin hemvist i utlandet, men som spenderar längre perioder i Sverige och därmed vill ha tillgång till ett svenskt telefon- eller internetabonnemang, exempelvis i en sommarbostad.

Problemet grundar sig delvis i att företagen inte kan använda SPAR som en informations- och adresskälla efter att en person är utgallrad men även att man inte kan genomföra en kreditprövning på personen. Detta problem gäller även för återvändande svenskar som inte haft en registrerad inkomst i Sverige och riskerar därför att inte klara en traditionell kreditprövning. finns med i folkbokföringen men ännu inte har en inkomst i Sverige.

Olika lösningar på problemet

Svenskar i Världen uppmuntrar mobiloperatörerna att se över fler möjligheter för personer som inte finns med i SPAR att visa sin betalningsförmåga istället för en traditionell kreditprövning. Det skulle exempelvis kunna vara genom intyg från utländsk arbetsgivare om inkomst eller kontoutdrag från ett svenskt eller internationellt bankkonto.

Säkerhetsrisker för både Telenor och kunden

I sitt svar identifierar Telenor att de i dagsläget har en del utmaningar med att erbjuda abonnemangstjänster till ut- och invandrade personer. Det lyfter framför allt två punkter som är viktiga för företaget. Dessa är:

  • Rättssäker och stabil kreditprövning – de har sett bedrägerier och bedrägeriförsök på denna typ av lösningar och behöver därför hitta säkra lösningar.
  • Rättssäker och stabil adresshantering – samma sak här att de inte vill riskera bedrägerier på grund av en osäker uppdatering av sitt adressregister. När detta inte kan ske med automatik tenderar datakvaliteten försämras över tid vilket innebär framtida utmaningar.

Telenor avslutar med att de är positiva till en fortsatt dialog med Svenskar i Världen för att gemensamt driva dessa frågor framåt. Vi kommer att initiera ett möte med Telenor inom kort.

Läs Svenskar i Världens resolution om tillgång till Internet och telefoni här.
Läs hela Telenors resolutionssvar här.