CSN svarar på Svenskar i Världens resolution

Svenskar i Världen vill möjliggöra praktiktjänstgöring vid svenska myndigheter under sommarmånaderna och att reglerna för studiemedel vid praktik måste bli flexiblare och upphöja det arbete som faktiskt utförs av praktikanter vid svenska myndigheter. CSN har nu yttrat sig gällande detta.

Under Utlandssvenskarnas parlament 2021 togs 24 resolutioner fram som sammanfattar utlandssvenskars utmaningar och ger förslag på lösningar. Dessa har skickats vidare till berörda myndigheter och beslutsfattare och kommer att följas upp med möten. En av dessa resolutioner har skickats till CSN.

Svenskar i Världen har tillsammans med systerorganisationen Swedish International Students and Alumni, SISA, kommit i kontakt med flera fall där utlandsstudenter har haft problem att få tillräckliga CSN-medel i samband med praktik vid svenska myndigheter. En grundläggande svårighet är att svenska myndigheter anpassar sitt praktikutbud utifrån Sveriges vår- och höstterminer.

Många utländska universitet har i stället sina praktikkurser under sommarmånaderna. Utländska universitets praktikkurser består dessutom oftast av 15 högskolepoäng medan svenska universitet erbjuder praktikkurser motsvarande 30 högskolepoäng. Detta resulterar i att utländska studenter inte kan söka praktik på svenska myndigheter och/eller att de inte får betalt för hela perioden de praktiserar då CSN endast ger bidrag för 15 högskolepoäng.

Svenskar i Världen önskar därför att resolutionsmottagarna ser över sina respektive regelverk för att möjliggöra praktiktjänstgöring vid svenska myndigheter under sommarmånaderna. Reglerna för studiemedel vid praktik måste bli flexiblare och upphöja det arbete som faktiskt utförs av praktikanter vid svenska myndigheter.

CSN:s bedömning

CSN hänvisar till att nuvarande regelverk och lagar förhindrar dem att ge ut studiebidrag utöver tid som inte ingår i kursplanen. De menar att det är det upp till lärosätena att bestämma över kursplaner och praktikperioder, och inget som CSN kan göra. CSN skriver vidare att om man vill se en förändring så krävs en lagändring gällande studiestödslagen, något som CSN inte är bemyndiga att göra.

Läs hela svaret här

Foto: CSN