Kort svar från Skolverket på Svenskar i Världens resolution

Efter Utlandssvenskarnas Parlament 2021 skickade Svenskar i Världen över två resolutioner till Skolverket. Dessa var resolutionen om att främja svenskundervisning utomlands för utlandssvenska barn och ungdomar samt resolutionen som behandlade frågan om medförande av skolpeng utomlands och utökat statsbidrag. Vi har nu fått svar från Skolverket.

Samtliga resolutioner som arbetas fram av Svenskar i Världen tillsammans med utlandssvenskar och experter i ämnet skickas sedan till olika mottagare som arbetar med dessa frågor. Syftet är att få ut frågorna brett och upplysa både myndigheter och beslutsfattare om problematiken som kan uppstå för utlandssvenskar.

Vi har nu fått svar från Skolverkets upplysningstjänst.

Skolverket svarar

”Tack för ert mejl och era synpunkter.

Vi på skolverket kan bara svara på frågor om rådande lagstiftningen och regelverk. Om skolpengen ska kunna tas med till andra länder och vilka som ska kunna söka statsbidrag för svenska utlandsskolor regleras i lagar och förordningar som beslutas av Sveriges riksdag och regering. Om ni vill att det ska ske förändringar i dessa regerverk måste jag därför hänvisa er att vända er till våra folkvalda politiker.”

Arbetet fortsätter med att skapa bättre förutsättningar för utlandssvenska studenter

Skolverkets svar var kort och tydligt, vi behöver ta frågorna vidare till våra folkvalda. Just dessa resolutioner har också skickats till Utbildningsdepartementet, Utbildningsutskottet och Sveriges Kommuner och Landsting. Samtliga resolutioner skickas även till alla våra riksdagspartier.  Svenskar i Världen kommer fortsätta driva dessa två frågor för att upplysa våra beslutsfattare om dessa problem och tillsammans arbeta fram en lösning.

Våra resolutioner

Främja svenskundervisning utomlands för utlandssvenska barn och ungdomar
Medförande av skolpeng utomlands och utökat statsbidrag
Här hittar du samtliga resolutioner från Utlandssvenskarnas parlament 2021