E-hälsomyndigheten svarar på resolutionen “Utöka och digitalisera det nationella vaccinregistret”

Resolutionen ”Utöka och digitalisera det Nationella vaccinationsregistret” som skickades till E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialdepartementet och Socialförsäkringsutskottet har nu besvarats av E-hälsomyndigheten.  

En av de mest centrala delarna av Svenskar i Världens påverkansarbete är våra resolutioner där vi sammanfattar utlandssvenskarnas utmaningar och ger lösningsförslag. Resolutionerna bygger på utlandssvenskarnas erfarenheter och behov och tas fram i samarbete med experter inom respektive område. Resolutionerna skickar därefter till berörda myndigheter, politiker och andra beslutsfattare. 

Under Utlandssvenskarnas parlament 2021 tog vi fram inte mindre än 24 resolutioner. Nu har E-hälsomyndigheten återkopplat med sitt svar i den mycket aktuella resolutionen ”Utöka och digitalisera det Nationella vaccinationsregistret” som dessutom skickades till Folkhälsomyndigheten, Socialdepartementet och Socialförsäkringsutskottet.  Läs resolutionen i sin helhet här.

Brister i det Nationella vaccinationsregistret 

Resolutionen belyser bristerna med det Nationella vaccinationsregistret (NVR), exempelvis att det endast är vaccin som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och nu dessutom covid-19 vaccinet som automatiskt registreras i NVR. Många utlandssvenskar har ett behov av fler vaccin än dessa och måste därmed själva hålla reda på vilka vaccin de har tagit, när de har tagits och när de eventuellt måste fylla på dem.  

Svenskar i Världens lösningsförslag är att NVR breddas och digitaliseras så fler svenskar och utlandssvenskar får en tydligare överblick och dokumentation av sina vaccineringar. Vi önskar dessutom att vaccinregistret i framtiden kan registrera vaccin tagna utomlands samt att svenskar som tagit vaccin utomlands ska få tillgång till europeiskt covidpass. 

E-hälsomyndighetens svar 

E-hälsomyndighetens enhetschef för invånartjänster besvarar resolutionen.  

“Tack för er skrivelse där vi kan konstatera att ni både hänvisar till, och att ert lösningsförslag ligger helt i linje med, E-hälsomyndighetens och Folkhälsomyndighetens förstudie digitalt vaccinationskort som ligger på regeringens bord. 

E-hälsomyndigheten håller med om att pandemin ytterligare förtydligat behovet av en nationell och långsiktig lösning för informationshantering rörande vaccinationer. Med anledning av uppdraget kring covidbevis har vi återigen till regeringskansliet lyft behovet av långsiktiga uppdrag inom området i linje med förslaget rörande digital vaccinationskort. 

Om ni inte redan fått informationen så kan det också vara intressant för er att utredningen som nu lämnar förslag på rättslig reglering för att möjliggöra e-recept över landsgränser också har fått ett tilläggsuppdrag att utreda patientöversikter över landsgränser. Läs utredningen här. Förhoppningsvis kan medborgare inom någorlunda snar framtid hämta ut svenska e-recept på apotek i EU/EES. Och inom lite längre framtid blir det förhoppningsvis möjligt för vård i andra EU/EES-länder att ta del av den viktigaste patientinformationen (med ditt samtycke) om du hamnar akut på ett sjukhus i annat land”