Moderaternas syn på uppehållstillstånd för medföljande

Moderaterna har föreslagit att se över möjligheten för familjemedlemmar som sammanbott med en svensk medborgare under en längre tid att ansöka om uppehållstillstånd och få avvakta besked på ansökan i Sverige. Dessa ska även utgöra en egen kö hos Migrationsverket. 


Svenskar som har bott utomlands under en längre tid och där bildar familj med en person som kommer från ett tredjeland stöter idag på stora problem när de vill flytta hem till Sverige tillsammans med sin familj.  

Av de 24 resolutioner som togs fram på Utlandssvenskarnas parlament i augusti i fjol handlade en om just detta. I resolutionen belyser vi svårigheterna som uppstår i samband med ansökningsprocessen för tredjelandsinvånare som vill bosätta sig i Sverige tillsammans med sin svenska partner.   

Tre förslag 

De utmärkande problemen är bland annat långa handläggningstider, oklarheter kring var man får bo när man väntar på svar från Migrationsverket och okunskap bland handläggare som förmedlar felaktig information till den sökande. För att förenkla processen föreslår Svenskar i Världen tre tänkbara åtgärder.   

För det första borde tredjelandsinvånare kunna få befinna sig i Sverige under tiden som ansökningsprocessen pågår.   

För det andra föreslår vi att Migrationsverket skapar en egen kö för svenska medborgare som vill flytta till Sverige med sin familj där partnern kommer från ett land utanför EU/EES.   

Slutligen föreslår Svenskar i Världen att Migrationsverket ser över och förtydligar sina interna rutiner för att minska oklarheter och faktiska fel i anknytningsärenden. Idag är dessutom processen för dessa ärenden oskäligt långa.  

Att bostads- och försörjningskravet numera är undantaget för utlandssvenska familjer är något som Svenskar i Världen har arbetat hårt för. Att försörjningskravet för den svenska partnern slopades i och med ändringarna i utlänningslagen har dock inte förbättrat situationen för alla. Bevisföringen gällande ”manifesterad avsikt” utgör ett minst lika stort hinder och får därmed i princip motsvarande konsekvenser som bostads- och försörjningskravet hade.  

Moderaterna återkopplar 

Moderaterna har föreslagit att se över möjligheten för familjemedlemmar som sammanbott med en svensk medborgare under en längre tid att ansöka om uppehållstillstånd och få avvakta besked på ansökan i Sverige. Dessa ska även utgöra en egen kö hos Migrationsverket. 

Maria Malmer Stenergard, Moderaternas migrations- och socialförsäkringspolitiska talesperson, har ett stort engagemang i frågan och har uttalat sig i media. 

M:s migrationskritik: Hemvändande svenskars närstående bör få egen kö