Socialdemokraterna svarar på frågan om Uppehållstillstånd för medföljande

Att göra det enklare att flytta hem till Sverige med sin familj är en av de absolut mest aktuella frågorna för många utlandssvenskar. I resolutionen Uppehållstillstånd för medföljande har vi tillsammans med Familjens Jurist tagit fram tre konkreta lösningsförslag. Socialdemokraterna har nu skickat sin syn på förslagen.

Svenskar som har bott utomlands under en längre tid och där bildar familj med en person som kommer från ett tredjeland stöter idag på stora problem när de vill flytta hem till Sverige tillsammans med sin familj. Motsvarande hinder uppstår även för svenska medborgare som inte har varit sammanboende i tredjeland men som önskar att bilda familj eller utöva sitt familjeliv i Sverige tillsammans med en tredjelandsmedborgare.

Viktiga lösningar på svåra problem

Svenskar i Världen anser att alternativet att kunna ansöka om uppehållstillstånd på plats i Sverige ska vara möjligt. Dessutom behövs tydligare information där tredjelandsmedborgare som vill flytta till sin partner som är svensk medborgare ska få veta om sina olika möjligheter att vistas i Sverige under handläggningstiden för ansökan om uppehållstillstånd.

Vidare föreslår Svenskar i Världen att Migrationsverket skapar en egen kö för svenska medborgare som vill flytta till Sverige med sin partner och/eller barn med medborgarskap i tredje land.

Slutligen föreslår Svenskar i Världen att Migrationsverket ser över och förtydligar sina interna rutiner för att minska oklarheter och faktiska fel i anknytningsärenden.

Vill se över problemen i ansökningsprocessen

Socialdemokraterna svarar att de står fast vid att ansökan om uppehållstillstånd ska vara klart innan en flytt till Sverige görs. Partiet bekräftar dock Svenskar i Världens uppfattning om brister hos Migrationsverket gällande kunskap om den nya migrationslagstiftningen. De skriver att de har uppfattat signaler om svårigheter med Migrationsverkets tolkning av den nya migrationslagstiftningen gällande de nya reglerna för att förenkla processen för medföljare till svenska medborgare. Socialdemokraterna meddelar att problemet kommer att lyftas för att de ska få en tydligare bild av konsekvenserna.

Läs hela Socialdemokraternas svar här
Svenskar i Världens resolution