Förparlament 2021 – Kina

Nu har även ett förparlament i Kina ägt rum. SVIV:s representanter Per Linden, Erik Forsberg och Anna Centermans tog initiativet till att samla en grupp utlandssvenskar för att diskutera olika utmaningar. Utöver detta digitala möte har de dessutom genomfört ett fysiskt möte på plats i Shanghai.

Problemen kring hemflytt för medföljande är en viktig fråga även i Kina. Under mötet diskuterade deltagarna de långa handläggningstiderna och trasslet kring byråkratin, samt risken för att familjer tvingas till splittring under handläggningstiden. Även det faktum att svenska barn födda utomlands riskerar att förlora sitt medborgarskap vid 22 års ålder om man glömmer att ansöka om att behålla det togs upp för diskussion. En av deltagarna bidrog med egna erfarenheter då hens barn, trots att det varit folkbokfört i Sverige tidigare, var tvungen att utreda om att förlänga sitt svenska medborgarskap. Att det svenska medborgarskapet hade upphört upptäcktes i samband vid ansökan om nytt pass.

Orättvis värdering av utländska betyg

Flera tog upp problemet med värdering av utländska betyg i Sverige. Man lyfte framför allt IB-betygen samt den stora skillnaden i värdering mellan svenska betyg och amerikanska high school-betyg. Informationen om detta behöver nå ut bättre så att föräldrarna blir medvetna om utmaningen innan de bestämmer sig för vilken skola deras barn ska gå på.

Även körkortsfrågan togs upp för diskussion. Problemet för utlandssvenskar boendes i Kina är bland annat avsaknaden av det latinska alfabetet. Översättningar av namn upplevs krångligt, och det kinesiska körkortet blir svårt att använda i länder utanför Kina då det är utfärdat med kinesiska tecken. Utlandssvenskar som bor i denna region anser därför att de har goda skäl att få behålla sitt svenska körkort och kunna förnya det även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Dubbelt medborgarskap för barn ett ständigt trassel för svenska familjer i Kina

Utmaningarna som kretsar kring dubbelt medborgarskap för barn berördes. Detta problem grundar sig egentligen i den kinesiska lagstiftningen och inte den svenska, men är värt att lyfta då barnen förlorar sin svenska rätt att själv välja medborgarskap när de är tillräckligt gamla.

Barn födda till antingen kinesisk mor eller kinesisk far blir automatiskt kinesisk medborgare. Men då Kina inte tillåter dubbelt medborgarskap tvingas svensk-kinesiska barn att säga upp sitt svenska medborgarskap för att kunna resa in och ut ur landet då barnen inte får lämna landet på utländskt pass. Problemet är att Sverige inte tillåter att man säger upp det svenska medborgarskapet för barn.

Eftersom det inte går att göra både de kinesiska och svenska myndigheterna nöjda blir detta ett moment 22. Utifrån ett kinesiskt perspektiv ska dessa barn använda sitt kinesiska pass för att åka till Sverige på visum. Men problemet är att svenska myndigheter inte utfärdar visum till Sverige om man samtidigt är EU-medborgare – vilket dessa barn är ur ett svenskt perspektiv. Andra länder har löst detta genom ett så kallat Profoma Visa och Temporary suspension of citizenship. Deltagarna uttryckte en stark önskan om att Sverige borde kunna erbjuda motsvarande lösning.

Ovan nämnda faktorer leder även till andra problem. Barnen måste säga upp Hukuo (det kinesiska folkbokföringssystemet) om de bestämmer sig för att behålla ett utländskt medborgarskap, vilket leder till att de inte tillåts delta i den kinesiska skolgången eller ärva mark. De får heller inte arbeta i Kina efter 18 års ålder eller tills man kvalificerar sig för ett arbetstillstånd vilket kräver en bachelor plus 2 års relevant erfarenhet och ett jobberbjudande.  

Frågor som berör andra svenska myndigheter

Andra frågor som berördes var problem med återinskrivning i Sverige, överföring av pengar och frågan om BankID. Informationen från Skatteverket är undermålig när det kommer till att skriva in sig i Sverige igen efter en tid utomlands. Det är generellt sätt väldigt komplicerat att flytta hem pengar, även här behövs bättre information. BankID diskuterades och flera hade upplevt svårigheter med att förnya det, alternativt få ett nytt om man blivit av med det. På grund av pandemin har man inte haft möjlighet att åka till Sverige för att ordna med praktiska saker vilket har gjort att flera ärenden har blivit ännu mer komplicerade.

Utökad service hos konsulaten

Det finns en önskan om att öppna fler konsulat i landet samt öka konsulatens service, speciellt eftersom den svenska närvaron ökar på fler ställen i Kina. Det vore önskvärt att fler konsulat kan förnya pass, körkort och förslagsvis även BankID. Förslag om att ambassaden skulle kunna agera betrodd myndighet för att post som måste skickas från Sverige kan skickas till ambassaden och konsulatet togs upp. Om flera av ovanstående ärenden hade kunnat lösas via de konsulära enheterna hade livet blivit enklare för många utlandssvenskar. Konsulaten bör även ha bättre information gällande lokala regler för födelse och giftermål.

Topp tre utmaningar

Deltagarna berörde många utmaningar under mötet men kunde enas om följande topp 3:

  1. Dubbelt medborgarskap för utlandsfödda svenska barn i Kina
  2. Uppehållstillstånd till Sverige för medföljande
  3. Tydligare information om värdering av utländska betyg

Vi tackar gruppen och framför allt våra representanter för ett intressant och berikande samtal. Boka in den 31 augusti redan nu för att delta på Utlandssvenskarnas parlament för att fortsätta diskutera utlandssvenskarnas utmaningar.

Inte medlem än? Bli det här och hjälp oss i vårt påverkansarbete

Tidigare förparlaments topp 3 finns att läsa mer om här:

Afrika, Australien/Nya Zeeland, Belgien, Frankrike, Spanien, Hongkong, Nordamerika, Schweiz, Thailand