Breaking news! Påminnelse om att behålla medborgarskap ska gå ut innan 22-årsdagen

Regeringsbeslut: utlandsfödda svenskar som riskerar att förlora sitt svenska medborgarskap ska nu bli kontaktade och informerade före 22-årsdagen. Det meddelas i dag av migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Svenska medborgare som är födda och fortsatt bosatta utomlands riskerar att förlora sitt svenska medborgarskap när de fyller 22 år. För att detta ska undvikas måste den enskilde ansöka om att få behålla det. Det görs efter 18-årsdagen, men före 22-årsdagen.

Lagen skapar problem för unga personer som sedan födseln identifierar sig som svensk trots att de är födda och bor i ett annat land, ofta har de dessutom ett svenskt pass. Många av de berörda familjerna är idag inte medvetna om kravet på att ansöka om att behålla medborgarskapet före 22 års ålder.

Nu har regeringen fattat beslut om att se över bestämmelsen så att utlandsfödda ska bli kontaktade och informerade inför 22-årsdagen för att kunna ta tillvara sina medborgerliga rättigheter. Det meddelar migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) idag. En viktig seger för alla utlandsfödda svenskar!

– Precis som migrationsministern säger i sin sommarhälsning är detta en förändring som Svenskar i Världen drivit på. Vi är glada och stolta att vårt hårda arbete lönat sig men framför allt att utlandssvenskarnas perspektiv hörsammats, säger generalsekreterare Cecilia Borglin.

Grattis alla utlandsfödda svenskar!

Se Maria Malmer Stenergards hälsning på Instagram här.

Läs vår resolution Behålla det svenska medborgarskapet efter 22 års ålder.