Förparlament 2021 – Afrika

Under kvällens digitala förparlament hade vi med oss fem utlandssvenskar från olika delar av Afrika; Marocko, Sydafrika, Kenya och Tunisien. Det var ett givande samtal och en hel del ny information för oss.  

Utmaningar som lyftes under mötets gång var bland andra tillgång till Covid-19-vaccin. Det råder på många platser otydlig information om vad som gäller. Framför allt om man är utsänd av en internationell organisation och därmed fortfarande är folkbokförd i Sverige. Eller om man behöver ta sig hem för att få vaccin och behöver mellanlanda i länder som kan komma att kräva vaccin.  

Ambassaderna rosades; de uppdaterar flitigt med information om läget som råder. Trots vissa svårigheter vid registrering lyftes appen UD-resklar som en bra informationskälla då man på vissa platser inte alltid kan lita på offentliga källors nyhetsrapportering. Även om den konsulära närvaron upplevs som väl fungerande. De problem som har uppstått har i huvudsak gjort det i samband med pandemin. Då ambassaden i Tunisien är liten behöver svenskar bosatta där ta sig till ambassaden i Marocko för konsulära ärenden som att förnya pass, uppehållstillståndsfrågor och liknande. Under pandemin har det införts reseförbud och annat som har gjort detta omöjligt.  

Problem efter födsel av barn till svensk far och utländsk mor

En annan intressant diskussion som lyftes handlade om problematik kring barn födda till svensk far och utländsk mor. 

I det första fallet uppstod utmaningar kopplade till att modern ännu inte hunnit få uppehållstillstånd och att hon bland annat saknar personnummer. Dessutom riskerar familjen att splittras i väntan på besked om uppehållstillstånd. Detta har lett till stor oro. Något annat som blev verklighet för paret var den stora kostnad som kom med födseln i Sverige även om pappan som är svensk är folkbokförd i Sverige. Hade det varit tvärt om, att mamman var svensk och pappan utländsk hade samma situation kostnadsvis sett mycket annorlunda ut. Detta känns självklart orättvist i ett fall som detta där det handlar om deras gemensamma svenska barn som föds.  

I det andra fallet har barnet fötts utomlands med en svensk pappa och en mamma från ett annat EU-land. Här har problem uppstått vid ansökan om att registrera barnet som svensk eftersom fadern är svensk medborgare. Något som bör vara enkelt visar sig vara mycket mer komplicerat och krångligt än vad man trott. Eftersom denna process också har en tidslimit så skapar det mycket oro för familjen. På grund av denna trassliga process och krångliga byråkrati har ansökningstiden på 90 dagar från barnets födelse passerat med råge och det är ännu inte löst, vilket kommer göra att det dras ut på tiden ännu mer. Som pricken över i:et gör den rådande pandemin inte arbetet enklare. Informationen hos Skatteverket och Försäkringskassan är undermålig och otydlig.  

Precis som alla tidigare förparlament lyftes även frågan om uppehållstillstånd för sin utländska partner. Det är en fråga som diskuteras väldigt mycket i olika grupper på Facebook bland svenskar i flertal länder i Afrika. Informationen från svenska myndigheter är otydlig och handläggningstiderna behöver kortas betydligt. Det kom också upp frågetecken kring den regeln som säger att när en icke-svensk bott tillsammans med en svensk medborgare i över 10 år utanför sitt eget land ska denne ha rätt att ansöka om svenskt medborgarskap. Dock råder det osäkerhet om personen i fråga först behöver ett uppehållstillstånd. Med rådande regler och lagar riskerar familjer att splittras i väntan på uppehållstillståndet. 

Nytt alternativ till traditionell kommunikation?

Under mötet kom appen WhatsApp upp som ett bra exempel eller alternativ till traditionell kommunikation. I Kenya använder sig till exempel banker sig av just WhatsApp för att kommunicera med sina kunder. Detta skulle kunna vara ett alternativ för svenska banker och myndigheter eftersom man då skulle undvika dyra samtal efter långa telefonköer för personer som bor utomlands.  

På tal om banker lyftes ett annat ämne som relaterat till hur vissa bankregler ställer till det för personer som flyttat hem till Sverige men fortfarande får lön utbetald från utlandet. Som konsekvens av detta riskerar personen ifråga att inte kunna få sin lön utbetald till sitt svenska bankkonto. Personen behöver istället hitta andra lösningar för att få sin lön utbetald vilket gör det hela ännu mer problematiskt. 

Något annat som diskuterades ett önskemål om att tydliggöra skillnaden på att vara utsänd från svenska staten, utsänd från privata företag samt att vara utsänd till en internationell organisation. Information kring vilka rättigheter och skyldigheter dessa personer har gentemot Sverige och trygghetssystemet när det kommer till barn, vaccin etc. skulle underlätta för många.  

Topp 3 utmaningar

Flera utmaningar lyftes under samtalet och även om det var svårt att ta fram en topp 3 lista eftersom samtliga frågor var viktiga, blev listan som nedan: 

  1. Problem vid barnafödsel med svensk far och utländsk mor 
  1. Vaccinfrågan 
  1. Uppehållstillstånd för medföljande  

Det blev ett lärorikt samtal. Den 31 augusti fortsätter vi diskussionerna på Utlandssvenskarnas parlament. Det är utlandssvenskarnas behov som ligger till grund för Svenskar i Världens påverkansarbete och som förs fram i dialoger med beslutsfattare. Inte medlem än? Bli det här. 

Snart har vi avverkat vårens alla förparlament. Nästa vecka går vi in på de allra sista: Kina (26/4)Sydamerika (27/4) och Storbritannien (28/4)

Andra länders topp 3: 
Australien & Nya Zeeland, Belgien, Frankrike, Spanien, Hongkong, Nordamerika, Schweiz, Thailand