Förparlament 2021 – Belgien

Vårens sjunde förparlament genomfördes under eftermiddagen där sju entusiastiska utlandssvenskar i Belgien samlades för att diskutera fram vilka utmaningar de upplever. Syftet med förparlamenten är att sondera vilka utmaningar som ligger i topp hos utlandssvenskarna i regionen. Totalt 29 utmaningar kopplade till svenska regelverk och attityder utgör idag grunden för Svenskar i Världens påverkansarbete.  Vi fick till ett bra samtal med utlandssvenskarna i Belgien där flera av deltagarna kände igen sig i samma problem. 

Framför allt var olika skatterelaterade frågor en utmaning för många där bland andra arvsskatt, SINK-skatt, fastighetsskatt samt skatt på avkastning och utdelning på svenska aktier berördes.  Många utlandssvenskar blir dubbelbeskattade och en revidering av dubbelbeskattningsavtalen behöver göras önskar flera utlandssvenskar i Belgien. SINK-skatten föreslås också att återgå till 20%. Under mötet lyftes flertal frågor gällande arvsskatten och hur det fungerar om man är bosatt utomlands men ärver av någon som är bosatt i Sverige. 

Ökad konsulär hjälp önskas till utlandssvenskar i Belgien 

Den konsulära närvaron, eller snarare icke närvaro togs även upp till diskussion. Sedan Belgien blev av med den bilaterala ambassaden har svårigheter kring passförnyelse samt en ökad belastning på den resande ambassadören som är kvar i Belgien svårt att möta behovet från de antal utlandssvenskar som bor i Belgien.  En ökad tillgänglighet hos konsulatet önskas, där fler anställda behövs. 

Passfrågan diskuterades där man känt sig orättvist behandlad vid passförnyelse i Sverige då man måste bevisa sitt svenska medborgarskap för Polismyndigheten. Denna upplevelse har man inte haft alls på samma sätt när man tidigare förnyat pass på konsulat eller ambassad i Belgien.  

Då det är många utlandssvenskar anställda på EU-insitutionerna i Belgien, lyftes det kritik kring krångel med det skatterättsliga samt osäkerheten och oron kring sjukförsäkring eftersom de varken skattar i Sverige eller i Belgien, utan till EU. Denna personal faller mellan stolarna då de varken klassas som “vanligt” anställda utlandssvenskar men inte heller som utsänd myndighetspersonal.  

Deltagarna lyfte även svårigheten och de orimligt långa handläggningstiderna kring ansökan om medborgarskap för partner. Kortare handläggningstider hos Migrationsverket är ett måste då de långa tiderna leder till oro och stress för många. 

Osäkerhet råder kring sjukförsäkring 

Sjukförsäkring var en ständigt närvarande fråga där de utlandssvenskar som vistas i Sverige i perioder upplever en osäkerhet kring om de behöver vård och vilken vård de i så fall har rätt till.  Det europeiska sjukförsäkringskortet lyftes och att det är bra att ha där man vid uppvisande av detta ska ha rätt till samma vård till samma kostnader som de bosatta i Sverige. En varningens finger lyftes dock på lång väntetid att få kortet med en påminnelse om att ansöka om det i god tid. En person måste vara försäkrad i det land man bor i för att ha rätt till sjukförsäkringskortet.  

Flera frågor kopplade till pension och Pensionsmyndigheten lyftes. Den dåliga informationen kring pensionsfrågor påpekades och flera upplever osäkerhet kring det formulär som Pensionsmyndigheten skickat ut för att uppdatera om uppgifter om pensionsinkomster från andra länder. Det finns en rädsla om personligt intrång då många uppgifter krävts. Även problem kring inlämnandet av levnadsintyg kom upp. Det upplevs som dåligt informerat vad som gäller och hos vem man kan få levnadsintyget påskrivet.  

Under mötet diskuterades även BankID. Det har nästan blivit en förutsättning att ha ett BankID för att komma i kontakt samt använda svenska myndigheters tjänster vilket kan vara ett stort problem för de utlandssvenskar som inte har ett BankID.  

På den positiva sidan lyftes bra bemötande av flera deltagare hos Skatteverket med snabb och personlig service gällande inskrivande av barn samt den snabba handläggningstiden hos Polismyndigheten på Arlanda gällande passförnyelse.  

En rätt samstämmig grupp kunde enas om Belgiens topp tre utmaningar: 

  1. Den konsulära hjälpen 
  1. Skatterelaterade frågor 
  1. Sjukförsäkring för utlandssvenskar 

Vi tackar denna grupp för ett fint och givande samtal. Samtliga frågor som diskuterades ligger på vårt bord och vi tar med oss detta i vårt framtida påverkansarbete. Svenskar i Världen har varit utlandssvenskarnas röst i Sverige i över 80 år. Utlandssvenskarnas parlament som går av stapeln den 31 augusti är vårt viktigaste påverkansforum. Då samlas utlandssvenskar, experter och riksdagspolitiker från alla partier för att diskutera lösningsförslag på de utmaningar som utlandssvenskar har i förhållande till svenska regelverk och attityder. De resolutioner som tas fram ligger sedan till grund för de kommande årens påverkansarbete. I år blir parlamentet digitalt. Hoppas ni kan vara med! 

Är dessa frågor viktiga för dig? Bli medlem och stöd oss i vårt påverkansarbete. 

Tidigare förparlaments topp 3: 

Frankrike 

Spanien 

Hongkong 

Nordamerika 

Schweiz 

Thailand