Kraftsamling för Sverigebilden

Nu är arbetet igång med att samla tankar och erfarenhet för att ta fram en ny modern bild av Sverige. Svenskar i Världen har medverkat i en hearing där utlandssvenskarnas roll som viktiga Sverigeambassadörer lyftes och noterades.

Regeringen har gett Svenska institutet i uppdrag att inrätta och samordna en Team Sweden-grupp vars uppgift är att skapa ett positivt intresse och förtroende för Sverige i utlandet. Detta presenterade regeringen på en presskonferens i april.

– Det nya uppdraget till Svenska institutet utgör en central del i regeringens modernisering av Sverigebildsarbetet. För mig är det viktigt att mobilisera fler, inte minst det svenska näringslivet, i arbetet med att stärka Sverigebilden utomlands, stärka svensk konkurrenskraft och öka motståndskraften i utlandet mot desinformation om Sverige, sa då bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

För att tidigt i processen ta del av den expertis och kunskap som finns samlad hos relevanta aktörer och för att lyssna in behov bjöd Svenska institutet häromveckan in representanter från myndigheter och offentliga aktörer, bransch- och intresseorganisationer, samt näringsliv till en så kallad hearing. Svenskar i Världen var såklart på plats!

– Vi behöver förmedla en faktabaserad och positiv bild av Sverige, som inkluderar vilka vi är och vad vi står för, sa Svenska institutets generaldirektör Madeleine Sjöstedt.

Positiv bild ger ringar på vattnet

Varför är det viktigt med en positiv bild av Sverige? Jo, det ger Sverige fördelar på en global marknad och bidrar därmed till Sveriges välstånd och ekonomiska utveckling. En positiv bild av Sverige attraherar nämligen utländska investeringar, turism och talang. Det hjälper till att göra produkter och tjänster mer attraktiva och värdefulla, och inte minst stärker det diplomatiska och mellanmänskliga relationer med andra länder.

När strategin väl är klar kommer det minst lika viktiga arbetet med att sprida den, och här kommer de närmare 700 000 svenskarna bosatta utomlands att vara viktiga ambassadörer. Detta faktum lyftes på hearingen, likväl det faktum att Sverige behöver brain circulation – det vill säga att svenskar skaffar sig värdefull internationell erfarenhet och kompetens som de tar med sig tillbaka hem.

Mer om Utrikeshandelsstrategin här.