Förparlament 2021 – Nordamerika

På detta förparlament samlades 14 driftiga deltagare för att diskutera fram Nordamerikas största utmaningar. Likt de tidigare parlamenten fanns många viktiga utmaningar att diskutera och det var svårt att välja ut en topp 3-lista.  

Det som diskuterades under mötet var bland annat de problem medföljande familjemedlemmar möter när de ska flytta hem till Sverige. Framför allt på grund av den tillfälliga migrationslagen där försörjnings- och bostadskrav är svåra att uppfylla samtidigt som den otroligt långa väntetiden för ansökan om uppehållstillstånd och den krångliga byråkratin gör det näst intill omöjligt för svenska familjer att flytta hem igen.  

En annan punkt som diskuterades var risken för att förlora sitt medborgarskap vid 22 års ålder för svenska barn födda utomlands. För vissa deltagare kom det som en nyhet att ett utlandsfött barn till en svensk förälder behöver ansöka om att behålla sitt svenska medborgarskap mellan 18-22 års ålder. Denna fråga ligger sedan tidigare på Svenskar i Världens bord, här kan du läsa vår resolution i ämnet. Denna regel gäller utlandsfödda barn som aldrig varit folkbokförda i Sverige. Ansökan behöver endast göras EN gång och det under perioden då personen är mellan 18 och 22 år. Läs mer om detta på Migrationsverkets hemsida. 

Att förnya pass i Nordamerika måste bli enklare 

Svårigheterna vid passförnyelse lyftes och det problem många utlandssvenskar i Nordamerika har då det bara finns möjlighet att förnya pass på Sveriges ambassad i Washington DC eller på Sveriges generalkonsulat i New York. I Kanada går det endast att förnya pass på ambassaden i Ottawa. Detta innebär långa resor i dessa stora länder och även dyra hotellövernattningar för att familjer ska kunna förnya sina pass. En önskan om att återinföra mobila passtationer och/eller möjlighet att förnya pass även på västkusten och i de centrala delarna av USA, inte enbart på östkusten lades fram. Ett annat alternativ är att man inför längre giltighetstid på passet från det nuvarande 5 år till 10 år. 

BankID och de problemen som är kopplade till ett inaktivt personnummer diskuterades. Att en god relation till sin svenska bank krävs för att få ha ett BankID ansågs av flera som godtyckligt och otydligt. Ett bättre och tydligare regelverk krävs. SINK-skatten lyftes också och förslag om att den dels bör sänkas till 20% igen och att utlandssvenskar om de nu betalar skatt i Sverige bör få ta del av fler svenska förmåner diskuterades.  

Samordningsnummer trasslar till det för utlandssvenska familjer 

Fler utmaningarna kopplade till personnummer och samordningsnummer lyftes. Att många svenska tjänster kräver ett personnummer gör det svårt för utlandssvenska barn med samordningsnummer att till exempel ta ett covid-test eller när hemvändande svenskar ska ställa barn i kö till exempelvis en förskola. Flera upplever också dålig information om vad som gäller för utlandssvenskar vid uppsökande av vård, i detta fall akut sjukvård. Under samtalet uppmärksammades tydligt hur olika mycket de olika vårdcentralerna i Sverige är informerade om akut sjukvård när det gäller utlandssvenskar.  

Många problem som uppstår för utlandssvenskar är kopplat till SPAR (Sveriges Person och Adressregister). När utlandssvenskar efter den korta gallringstiden på tre år blir klassade som utvandrade leder det till att personnumret blir “inaktivt” och det blir därmed svårt att använda sig av många samhällstjänster i Sverige. Detta diskuterades och man vill gärna se en lösning på detta problem. 

En ny, men ack så viktig punkt, lyftes av en deltagarna då hon menade att pensionärer som flyttar utomlands får sin pension utbetalad, men om man istället är förtidspensionerad eller sjukpensionerad har man inte rätt att ta med sig sina socialförsäkringsförmåner även om motsvarande saknas i det landet man flyttar till.  

Många utmaningar lyftes under samtalet och många frågor ansågs lika viktiga. Därför var det svårt att enas om en topp 3 lista för Nordamerika men till slut blev den följande: 

  1. Uppehållstillstånd för medföljande samt förnyelse av pass 
  1. BankID och problemen som följer ett inaktivt personnummer 
  1. Förlorat medborgarskap vid 22 års ålder. 

Vi tackar alla som deltog, roligt att så många kunde vara med! Många av de frågor som diskuterades under mötets gång ligger redan på vårt bord och vi kommer att fortsätta driva dessa frågor.

Nästa vecka väntar förparlament i Hongkong (12/4), Spanien (14/4), Frankrike (15/4). Har du fortfarande inte anmält dig är det ännu inte försent. Mejla till sviv@sviv.se så får du en länk till mötet som du vill vara med på. 

Vill du se vilka frågor som redan ligger på vårt bord? Klicka här för att se vilka resolutioner som togs fram under Utlandssvenskarnas parlament 2019 och de frågor vi drivit sedan dess.  

Här är Schweiz topp 3 utmaningar 

Här är Thailands topp 3 utmaningar 

Känner du också att dessa frågor är väldigt viktiga och vill stödja oss i vårt arbete? Bli då medlem här.