Förparlament 2021 – Frankrike

Det sjätte förparlamentet samlade utlandssvenskar i FrankrikeEfter livliga diskussioner kunde gruppen enas om vilka frågor som borde prioriteras 

Ett problem som engagerade alla var det faktum att svenska barn födda utomlands riskerar att bli av med sitt svenska medborgarskap på grund av att de mellan åldern 18 och 22 måste ansöka om att förlänga sitt medborgarskap om de aldrig varit folkbokförda i Sverige.  

En av deltagarna berättade om en man som först i vuxen ålder upptäckte att han inte var svensk medborgare, trots att han avklarat universitetsutbildningar i Sverige. Detta är ett pågående ärende och han behöver nu bevisa rätten till sitt medborgarskap för svenska myndigheter. Systemet upplevs krångligt med oklara regler, och bättre information efterfrågas så att inte fler hamnar i liknande sits. Förslag om att svenska myndigheter bör skicka ut information om detta när ett barn börjar närma sig 18 år lyftes. Denna fråga lyfter vi i en resolution som du kan läsa här. 

Bättre möjlighet för konsulat att förnya pass 

Att förnya sitt svenska pass i Frankrike är både dyrt och krångligt. Då passförnyelse endast kan ske på ambassaden i Paris krävs långa och dyra resor för utlandssvenskar boendes exempelvis på Rivieran. En önskan bland deltagarna var att låta konsulaten förnya passen.  

Men även i Sverige upplever utlandssvenskarna att passförnyelse inte låter sig göras problemfritt. Flera har upplevt att de fått sitt medborgarskap ifrågasatt och att det är beklämmande att hamna i den sitsen. 

SINK-skatten diskuterades även på detta parlament. En återgång till den 20% nivån är efterfrågad. En deltagare nämnde det trassel hon mötts av hos Skatteverket där handläggningstiderna för SINK-skatteärenden var avsevärt längre än andra ärenden. Hon fick vänta sex veckor på besked och upplevde dessutom att informationen var otydlig. Frågor om pensionen kom också på tal. Även här behövs tydligare information kring vad som gäller och hur man tillgodoräknar sig sin pension.  

Personnummer till utlandsfödda svenska barn 

En annat aktuellt problem är det faktum att utlandsfödda barn får samordningsnummer istället för personnummer. Samordningsnumren fungerar dåligt till och med gentemot svenska myndigheter. En av deltagarna nämnde en händelse i februari när hennes utlandsfödda svenska barn skulle göra PCR-test i Sverige men att hela processen blev orimligt krånglig på grund av avsaknaden av just ett personnummer. Ett förslag om att alla utlandsfödda svenska barn borde få ett personnummer, alternativt ett bättre system för samordningsnummer, diskuterades. Även denna fråga ligger på Svenskar i Världens bord, här kan du läsa vår resolution

Oron för en eventuellt ny omvärdering av IB-betyg diskuterades eftersom det skulle leda till sämre värdering av utländska betyg. E-röstning i riksdagsval lyftes som ett stort önskemål eftersom det skulle underlätta för många utlandssvenskar.   

Otydliga besked hos svenska myndigheter 

Andra frågor som lyftes under mötet var den långa väntetiden för att få ett europeiskt sjukförsäkringskort, krångel med hemvistintyg och oklara regler från olika hemkommuner. Många utlandssvenskar upplever ofta att de i kontakt med svenska myndigheter får olika besked lite beroende på vilken person de pratar med.  

Efter en del diskussioner enades gruppen om följande topp 3-lista:  

  1. Förlorat medborgarskap 
  1. Samordningsnummer/personnummer 
  1. Passförnyelse 

Vi tackar alla som tog sig tiden att vara med! Ett viktigt syfte med förparlamenten är att sätta örat mot rälsen för att höra vilka utmaningar som upplevs vara mest aktuella. Majoriteten av frågorna som berördes ligger sedan tidigare på Svenskar i Världens bord. Många lösningar inkluderar lagförändringar och politisk vilja, något som inte löser sig i brådrasket. Här kan du läsa om alla 29 sakfrågor som ligger på vårt bord. 

Näst på tur står förparlament i Belgien (19/4), Australien/Nya Zeeland (20/4) och Afrika (22/4). Det finns platser kvar till samtliga, skicka ett mejl till sviv@sviv.se för att anmäla dig.  

Här kan du läsa mer om tidigare förparlament: 

Spanien 

Hongkong 

Nordamerika 

Schweiz 

Thailand