Förparlament 2021 – Hongkong

På förparlamentet i Hongkong samlades sex engagerade utlandssvenskar för att diskutera vilka utmaningar de upplever i förhållande till svenska regelverk. Till skillnad från tidigare förparlament var frågor som passförnyelse och vaccination inte speciellt aktuella eftersom de fungerar smidigt för många i Hongkong. Men det finns ett flertal andra utmaningar för utlandssvenskar i Hongkong. 

Under mötets gång diskuterades det problem som många utlandssvenskar känner när det kommer till hemflytt för medföljande. De orimliga krav som ställs och de långa köerna bidrar till att familjer tvingas att splittras i väntan på uppehållstillstånd. Att det nuvarande regelverket inte tar hänsyn till långa giftermål eller gemensamma barn upplevs av många som orättvist och därför föreslogs fler köer som ett eventuellt lösningsförslag. En av deltagarna nämnde att den intervju som krävs vid ansökan av uppehållstillstånd inte längre kan göras på konsulatet i Hongkong utan långa resor krävs för att ens kunna genomföra intervjun. Det orimliga i försörjningskravet för medföljande diskuterades men med förhoppning om att det blir ändring på det i den kommande nya lagen.  

Frågor gällande sjukförsäkringar togs upp. Information gällande den SGI (Sjukpennings Grundande Inkomst) som nollställs den dagen man flyttar ut är bristfällig, och nollställandet blir påtagligt den dagen man flyttar hem igen. En annan fråga som diskuterades var när man som utlandssvensk tar vaccin utomlands; vad som händer om det vaccinet skulle leda till komplikationer? Svenskar i Världen har tidigare fått information om att Sverige inte har någon skyldighet att kompensera för detta. Skulle du befinna dig i Sverige och behöva akut vård har du givetvis rätt till det.

Konsulatet behöver bli bättre på att informera utlandssvenskarna

En fråga som togs upp av samtliga var att informationen som delges av konsulatet i Hongkong till de utlandssvenskar som är bosatta där är bristande. Många upplever att informationen som går att få tag på är dåligt uppdaterad i flera frågor, bland annat vad som gäller med inresetillstånd till och från Kina – det saknas helt enkelt klar och tydlig information om vad som gäller.

Svensklistan kom på tal. Enligt uppgift verkar den inte användas vidare flitigt av konsulatet i Hongkong. En av deltagarna nämnde Utrikesdepartementets app UD-resklar där information delges till alla som har appen. Problemet, som förmodligen grundar sig i GDPR-bestämmelser, är att man behöver uppdatera sin information en gång om året, vilket kan vara problematiskt och svårt att komma ihåg att göra. Deltagarna anser att konsulatet behöver arbeta mer proaktivt och anpassat för att bättre nå ut med information som berör utlandssvenskar. Ett förslag om att ett närmare samarbete med Handelskammaren i Hongkong eventuellt kan hjälpa konsulatet i deras arbete diskuterades.  

Andra utmaningar som togs upp var relaterade till olika skattefrågor. Den höjda SINK-skatten ansågs orättvis, och tillsammans med att den svenska kronan förlorat i värde jämfört med andra valutor, blir personer med pension extra utsatta. Även orättvisan i att de med fastigheter i Sverige som betalar fastighetsskatt inte får ta del av förmåner som ROT-avdrag lyftes. 

En av deltagarna tog upp de problem han upplevt vid flytt då adressändringen inte blivit rätt och att han därmed inte fått posten dit han bodde. Trots att han har den digitala brevlådan KIVRA som är kopplat till personnummer blev inte adressen korrekt. Detta kan leda till att fakturor inte kommer fram i tid eller blir obetalda.  

Utlandssvenskarna önskar fler sidor och längre giltlighetstid

Trots att förnyelse av pass inte är en påtaglig utmaning för utlandssvenskar i Hongkong framfördes problemen kring den korta giltighetstiden på pass (5 år) och de få antal sidor varje pass har. För personer som reser till och från Hongkong fylls passets sidor snabbt med stämplar och visum vilket gör att man alltför ofta måste ansöka om nytt pass eftersom passets alla sidor är fulla. 

Hongkongs topp 3 lista på främsta utmaningar blev följande:  

  1. Problemen kring hemflytt med sin partner 
  1. Information från konsulatet – behöver bli mer proaktiv och anpassad 
  1. Skatter (SINK, fastighetsskatt, ROT, etc.) 

Vi tackar för det informativa och innehållsrika samtalet vi hade med er idag och tar med oss era tankar in i vårt framtida påverkansarbete och framförallt till Utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti.  

Veckans första förparlament är avbockat, nu väntar Spanien på onsdag och Frankrike på torsdag. Har du ännu inte anmält dig, så gör det! Mejla din anmälan till sviv@sviv.se 

Här kan du läsa Thailands topp 3 

Här kan du läsa Schweiz topp 3 

Här kan du läsa Nordamerikas topp 3 

Är dessa frågor viktiga även för dig? Hjälp oss i vårt påverkansarbete och bli medlem