Ordförande Louise Svanberg får kunglig medalj

För betydande insatser inom svenskt näringsliv och internationellt samarbete.

Som traditionen bjuder delade Kungen nyligen ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga Slottet.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, har sedan 1800 förärats personer som har gjort särskilda förtjänster i samhället. Den finns i olika storlekar och band.

Medaljen Litteris et Artibus instiftades 1853 och utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

I år fick Svenskar i Världens ordförande Louise Svanberg ta emot H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band.

Motiveringen lyder:
Louise Svanberg, koncernchef och styrelseordförande: För betydande insatser inom svenskt näringsliv och internationellt samarbete.

Du är så väl värd denna utmärkelse, Louise! Stort grattis!