Förparlament 2021 – Spanien

Det femte förparlamentet samlade en engagerad skara utlandssvenskar i Spanien. Syftet med de totalt elva förparlamenten är att sondera vilka utmaningar som ligger i topp hos utlandssvenskarna i regionen. Totalt 29 utmaningar kopplade till svenska regelverk och attityder utgör idag grunden för Svenskar i Världens påverkansarbete. 

Svenskar i Världen har varit utlandssvenskarnas röst i Sverige i över 80 år. Utlandssvenskarnas parlament som går av stapeln den 31 augusti är vårt viktigaste påverkansforum. Då samlas utlandssvenskar, experter och riksdagspolitiker från alla partier för att diskutera lösningsförslag på de utmaningar som utlandssvenskar har i förhållande till svenska regelverk och attityder. De resolutioner som tas fram ligger sedan till grund för de kommande årens påverkansarbete. I år blir parlamentet digitalt. 

De elva förparlamenten som genomförs under våren syftar till att sondera vilka utmaningar som ligger i topp i ett visst land eller region inför Utlandssvenskarnas parlament. Thailand, Nordamerika, Schweiz och Hongkong har redan avverkats. 

SINK-skatten irriterar och sjukvårdsfrågor oroar 

En av frågorna som lyftes under förparlamentet i Spanien var SINK-skatten. En önskan om att återgå till den 20%-nivån är stor för alla utlandssvenskar som berörs. Frågan som ställdes var vad man som utlandssvensk egentligen får för pengarna genom att betala SINK-skatt? Problem kring passförnyelse togs upp och i samband med detta lyftes dels önskan om längre giltighetstid på passen och dels möjlighet att kunna förnya passen på fler platser runt om i Spanien än vad som idag är möjligt. 

Även på detta förparlament diskuterades frågor med koppling till hälsa och sjukvård. Tillgång till vaccin för utlandssvenskar är ett aktuellt ämne, och det råder oklarhet kring huruvida vaccinpass kommer att införas eller ej och hur det i så fall kommer att gå till. Likaså diskuterades försäkringsfrågor och den osäkerhet som finns kring hur mycket det europeiska sjukförsäkringskortet täcker rörande vård i Spanien, men också om man är på besök i Sverige och behöver vård. Caravan Club lyftes av flera som ett bra alternativ. 

En av deltagarna lyfte frågan kring hur man kan förenkla för de som kör med svenskregistrerade bilar i Spanien. Krånglig byråkrati följer då man varje år måste besiktiga bilen på ITV i Spanien, därifrån få ett papper som sedan måste skickas till Transportstyrelsen i Sverige för godkännande, och som lök på laxen är det numera långa vänteköer på grund av rådande pandemi. Ett lösningsförslag som togs upp var om inte ITV kunde göra godkännandet direkt, alternativt om svenska besiktningsföretag kunde etablera sig i Spanien antingen permanent eller periodvis.  

E-legitimation och One stop shop 

Att som utlandssvensk sakna tillgång till e-legitimation gör det svårt – och emellanåt omöjligt – att identifiera sig hos bland annat myndigheter för att kunna ta del av deras tjänster. Förslag om ett gemensamt identifikationssystem som borde kunna användas i hela EU diskuterades.  

Det trassel som flera hemvändande utlandssvenskar upplever när de åter ska skrivas in hos diverse myndigheter i Sverige lyftes med en önskan om bättre information och tydligare direktiv om vad som gäller, kanske eventuellt att man kan införa en “One stop shop” som kan hjälpa till att guida svenskar som flyttar hem. Gruppen anser vidare att Sverige måste bli bättre på att validera internationell kompetens när man väl har återvänt. 

En annan viktig fråga var den om en egen valkrets för utlandssvenskar. Den ligger sedan tidigare på Svenskar i Världens bord. Här finns vår resolution i ämnet. Frågan har lyfts vid ett flertal gånger i riksdagen utan att ge gehör, så den kvarstår som en viktig fråga för många utlandssvenskar. Valåret som kommer, blir ett bra tillfälle att lyfta den igen.   

Det fanns en viss svårighet kring att enas om en topp 3 lista, men efter en del överväganden kunde deltagarna enas om denna: 

  1. Särskild valkrets för utlandssvenskar 
  1. Passförnyelse 
  1. SINK-skatten  

Den 15 april väntar Frankrikes förparlament. Det går fortfarande att anmäla sig till detta genom att skicka ett mejl till sviv@sviv.se för att få länken till mötet.  

Nu har vi avverkat hälften av vårens förparlament. Vi tar med oss era tankar, lösningsförslag och energi för att fortsätta arbetet med att vara utlandssvenskarnas röst i Sverige. Det är era behov och perspektiv som ligger till grund för de dialoger som förs med beslutsfattare. Tycker du att vårt arbete är viktigt? Stöd oss gärna genom att bli medlem! 

Här kan du läsa tidigare länder och regioners topp 3 utmaningar: 

Thailand 

Schweiz 

Nordamerika 

Hongkong