Verksamhetsberättelsen 2022 i fin skrud

Från ny kartläggning, inspirerande pristagare, omfattande påverkansarbete till valet och ett dynamiskt ledarskapsseminarium – 2022 var minst sagt ett intensivt och händelserikt år. Du som vill ta del av allt som vi gjorde kan bläddra i den digitala verksamhetsberättelsen.

Här kommer en favorit i repris, nämligen en tillbakablick på 2022. Lejonparten av alla initiativ hittar du i verksamhetsberättelsen som presenterades i samband med årsmötet.

Ny kartläggning

Året inleddes med den nya kartläggningen av utlandssvenskarna för att få en uppdaterad lägesbild av utlandssvenskarnas behov, situation och drivkrafter, men också få en estimering av hur många svenskar som bor utomlands – och var. Med hjälp av samtliga ambassader och flertalet konsulat och generalkonsuler vet vi nu att det bor uppskattningsvis närmare 700 000 svenskar världen över och att kärleken är den främsta anledningen till att svenskar flyttar utomlands.

Valet

Årets stora fokus var såklart valet. Vår målsättning var att göra det så enkelt som möjligt att rösta för att så många som möjligt skulle kunna utnyttja sin demokratiska rättighet att delta i valet. Vi tog reda på riksdagspartiernas uppfattningar i frågor som berör utlandssvenskarna, vi belyste praktikaliteter som röstlängd och olika röstningsförfaranden, och vi intervjuade experter och utlandssvenskar. Sist, men inte minst, diskuterade vi några av de frågor som påverkar utlandssvenskarnas liv och vardag med partiledare och andra representanter för riksdagspartierna i intervjuserien Livefika Valspecial.

Garantipensionen

Under året har stor vikt lagts vid det faktum att pensionärer bosatta utomlands blir av med sin garantipension vid årsskiftet, ett beslut som berör närmare 58 000 pensionärer. Vi har i flera år arbetat med garantipensionsfrågan och försöker in i det sista att få politikerna att diskutera vårt kompromissförslag. Förslaget går i korthet ut på att de pensionärer som bor utomlands och redan har beviljats garantipension även fortsättningsvis ska få ta del av den, medan övriga behöver förhålla sig till de nya reglerna.

Myndigheter och experter

Vårt påverkansarbete är fundamentet i verksamheten. I våras återkopplade generaldirektören för Universitets- och Högskolerådet, Eino Örnfeldt, att han har initierat en intern utredning kring omräkningen av high school-betyg till den svenska betygsskalan efter våra påtryckningar. Vi har följt upp med ett möte med utredningsgruppen och inväntar nu svar.

Vi har haft möten med Migrationsverket gällande med anknytningsärenden och medborgarskapsutredning och -förklaring och fyller kontinuerligt på listan där olika experter svarar på medlemmarnas frågor.

Vi har även lyft utlandssvenskarnas behov i ett dialogmöte med den särskilda utredaren och tidigare generaldirektören på Läkemedelsverket Catarina Andersson Forsman. Dialogmötet var en del av utredningen om E-recept och patientsäkerhet inom EES.

Livefika

I vår populära Livefika-serie har vi bland annat gästats av Pensionsmyndigheten, hockeylegenden Mats Sundin, Grant Thornton och Swedish for Professionals. Majoriteten av Livefikorna är exklusiva för våra medlemmar.

Årets Svensk i Världen och Hederspriset

Årets Svensk i Världen blev i år Zara Larsson. Dessutom har vi för första gången delat ut Svenskar i Världens hederspris till Barbro Osher. De båda pristagarna deltog i en livesänd prisceremoni där de bjöd på personliga insikter och roliga anekdoter.

UD och utrikesministrarna

Vi har mycket goda relationer med UD vilket ligger till grund för en konstruktiv dialog. I samband med årsmötet bjöd dåvarande utrikesminister Ann Linde in Svenskar i Världens medlemmar till en mottagning på UD och Sveriges nye utrikesminister, Tobias Billström, deltog på en Livefika den 15 december där han bland annat gav sin syn på utlandssvenskarna betydelse för Sverige, det kommande EU-ordförandeskapet och om Sveriges skyldighet gentemot medborgare utomlands.

Framgångsrikt ledarskap hemma och borta

I höstas hade vi ett väldigt uppskattat ledarskapsseminarium i Stockholm med syfte att belysa värdet av internationell erfarenhet och kompetens, Framgångsrikt ledarskap hemma och borta. Dagen bjöd på dynamiska, personliga och reflekterande samtal om värdet av internationell erfarenhet tillsammans med Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm; Martin Lundstedt, vd och koncernchef Volvo Group; Carl-Henric Svanberg, ordförande Volvo Group; Mats Granryd, generaldirektör GSMA; hockeylegenden Mats Sundin; Claudia Olsson, grundare Stellar Capacity och Swedish for Professionals; Fredrik Hillelson, vd Novare; Anna Sävinger-Åslund, HR-direktör Essity och Allison Kirkby, vd och koncernchef Telia Company.

Året i siffror

Här har vi sammanställt året i siffror.

Verksamhetsberättelsen i sin helhet

Nyfiken på allt annat som vi gjorde under 2022? Då rekommenderar vi att du läser hela verksamhetsberättelsen.