Positivt årsmöte och uppskattad mottagning på UD

Ännu ett år med svarta siffror, stort mediegenomslag och välkomnande av ny styrelseledamot – hockeylegenden Mats Sundin. Därefter mottagning på UD med utrikesministern. Svenskar i Världen har kickat igång hösten med besked. 

Svenskar i Världens årsmöte var i år ett hybridmöte där medlemmar som var på plats i Stockholm deltog tillsammans med medlemmar som befann sig världen över. 

Ordförande Louise Svanberg höll i mötet där vi bland annat gick igenom vilka frågor som vi har arbetat med under året, vilket genomslag vi har haft i media och vad vi kommer att fokusera på framöver. Därtill klubbades en stadgeändring gällande ett förtydligande av valkommittén men också att medlemsavgiften ska förbli oförändrad. 

Hockeylegenden Mats Sundin, numera aktiv i Institutet för Människor i Rörelse (IMR) valdes in i styrelsen, och vice ordförande Lennart Koskinen tackade av styrelseledamot Lisa Emelia Svensson för långt och troget engagemang i styrelsen. 

På plats fanns även mottagaren av Svenskar i Världens nyinstiftade hederspris, Barbro Osher, som firades med diplom och blomster.  

Generalsekreterare Cecilia Borglin och ordförande Louise Svanberg överlämnar hederspriset till en glad Barbro Osher

Utlandssvenskarna i fokus på UD

På utrikesdepartementet anslöt ytterligare medlemmar för att delta vid den numera traditionsenliga mottagningen.

Utrikesminister Ann Linde höll ett välkomsttal som tog ett utrikespolitiskt avstamp för att sedan komma in på utlandssvenskarnas behov – något som utrikesministern har även diskuterat på vårens Livefika Valspecial.  

Louise Svanberg lyfte i sitt tal det värde som utlandssvenskarna tillför svenska företag och samhället i stort genom sin internationella erfarenhet och kompetens. 

Missade du mottagningen? I så fall kan du se utrikesministerns och Louise Svanbergs tal här: