Receptet för ett framgångsrikt ledarskap

Vad kännetecknar svenskt ledarskap, vilka krav ställer unga talanger på företagen och vice versa, och hur kan bolagen bäst tillvarata internationell erfarenhet hos sina medarbetare? Forskning, framtidsspaning och egna erfarenheter låg till grund för inspirerande samtal med erfarna och namnkunniga profiler på Svenskar i Världens seminarium ”Framgångsrikt ledarskap hemma och borta”.

”Framgångsrikt ledarskap hemma och borta” var rubriken på Svenskar i Världens seminarium som gick av stapeln den 2 september i Stockholm.  

Dagen tog avstamp i att Svenskar i Världens ordförande Louise Svanberg betonade vikten av att svenskar skaffar sig internationell erfarenhet och kompetens. Räknat per capita är Sverige världsmästare i grenen flest multinationella företag. Sverige är dessutom ett av de mest framgångsrika start-up-länderna. För att vara ett litet land har därmed det svenska ledarskapet fått stort utrymme världen över och det inom olika områden – allt ifrån avancerad ingenjörskonst till kreativa industrier, idrott och hållbarhet.  

Louise Svanberg, ordförande Svenskar i Världen och tidigare vd och koncernchef EF Education First. Foto: Magnus Sandberg

Såväl svenska som internationella unga talanger uppskattar den ledarstil som associeras med Sverige. Det berättade Lars Strannegård som är rektor för Handelshögskolan i Stockholm, tillika professor i företagsekonomi. Företag som har ett icke-hierarkiskt, informellt, kunskapsbaserat ledarskap som dessutom är meritokratiskt, mänskligt och meningsskapande ses som attraktivt och blir därmed en talangmagnet, menar Strannegård.

Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Magnus Sandberg

Tre företagsledare med stor internationell erfarenhet tog därefter över scenen; Mats Granryd, generaldirektör GSMA och nytillträdd ordförande för Vattenfall, Martin Lundstedt, vd och koncernchef Volvo Group och Carl-Henric Svanberg som bland annat har varit vd på Ericsson och ordförande på BP, och som numera är ordförande i Volvo Group.  

Värdet av att ständigt vara nyfiken, flexibel och ödmjuk löpte som en röd tråd genom samtalet.  Dessutom konstaterade de unisont: flera års internationell erfarenhet är ett måste för att kunna leda ett globalt företag. Åhörarna fick också anekdoter till livs om hur hissar fungerar i Egypten och varför det var viktig att kunna namnen på alla som arbetade i lastbilsfabriken i Frankrike.  

(Från vänster) Carl-Henric Svanberg, ordförande Volvo Group; Mats Granryd, generaldirektör GSMA och Martin Lundstedt, vd och koncernchef Volvo Group. Foto: Magnus Sandberg
(Från vänster) Carl-Henric Svanberg, Mats Granryd och Martin Lundstedt. Foto: Magnus Sandberg

Globaliseringen och digitaliseringen är två riktiga game changers som ställer nya krav på ledarskapet. Claudia Olsson är expert inom digital transformation inom World Economic Forum och grundare av utbildningsbolagen Stellar Capacity och Swedish for Professionals. Hon sitter dessutom i Svenskar i Världens styrelse. Claudia Olsson menar att vi behöver sätta lärandet i fokus för att attrahera talang, men också fortsätta utveckla partnerskap med omvärlden. Dessutom behöver vi investera i ny teknik för att kunna vidareutveckla vår företagskultur och mindset för den nätverkad värld vi lever i. Dessutom bör vi ha i åtanke att det är Sverige som sticker ut, kulturellt sett, jämfört med övriga länder.

Claudia Olsson, grundare Stellar Capacity och Swedish for Professionals. Foto: Magnus Sandberg

Svenskar i Världens nya styrelseledamot är ingen mindre än hockeylegenden Mats Sundin. Utöver en imponerande hockeykarriär har han grundat Institutet för människor i rörelse (IRM). Som den förste europeiske lagkaptenen i Toronto Maple Leafs historia, ingick det i Mats Sundins roll att få övriga storstjärnor från olika länder i laget att, bokstavligt talat, jobba mot samma mål. Framgångsreceptet handlade om att dela samma värderingar.  

Inom ramen för IMR:s arbete ligger även värderingar till grund då de fokuserar på hållbarhet utifrån ett medarbetarperspektiv. Deras metod går ut på att skapa en beteendeförändring kopplat till medarbetarnas hälsa och välmående. Resultatet blir att den anställde mår bättre samtidigt företaget kan räkna hem investeringen genom bibehållen eller till och med ökad produktivitet.

Mats Sundin, hockeylegend och grundare IMR. Foto: Magnus Sandberg

Fredrik Hillelson, grundare och vd på Novare, tillsammans med Anna Sävinger-Åslund, senior vice president human resources på Essity, bidrog med sina erfarenheter och besvarade frågor om hur dagens ledare förhåller sig till utlandserfarenhet, och hur företagen ser på värdet av internationell erfarenhet. Och väl hemma – hur tillvaratas erfarenheten? Sammanfattningsvis krävs ett engagemang både från den som vill nå högre i karriärstegen att ansvara för att skaffa sig internationell erfarenhet samtidigt som företagen måste ha ett strategiskt tillvägagångssätt för att säkerställa en positiv brain circulation.

(Från vänster) Fredrik Hillelson grundare och vd Novare, Anna Sävinger-Åslund, Senior Vice President Human Resources Essity och Cecilia Borglin, generalsekreterare Svenskar i Världen. Foto: Magnus Sandberg

Allison Kirkby är vd och koncernchef för Telia Company. Hennes ledarskapsstil har lett till flertalet utmärkelser i Sverige. Allison Kirkby kommer ursprungligen från Skottland och har haft ledande roller i Sverige sedan 2014. Hennes erfarenheter och reflektioner över de typiskt svenska karaktärsdragen blev ett spännande inslag i programmet. Hon betonade att det är viktigt för företag att ha en tydlig strategi för att säkerställa att fler inom bolaget skaffar sig internationell erfarenhet, och konstaterade att även Telia Company behöver ta fram en sådan strategi.  

Allison Kirkby, vd och koncernchef Telia Company. Foto: Magnus Sandberg

”Framgångsrikt ledarskap hemma och borta” är ett initiativ från Svenskar i Världen med syfte att belysa värdet av internationell erfarenhet och kompetens.  

Seminariet kunde genomföras tack vare stöd från Svenskt Näringsliv och Sverigekontakt.

Samtliga foton från eventet är tagna av Magnus Sandberg.

Bilder från seminariet

Läs mer om

,