UHR: Intern utredning kring omräkning av utländska betyg tillsatt

Universitets- och högskolerådets generaldirektör Eino Örnfeldt återkopplar till Svenskar i Världen gällande utmaningen med utländska betyg som tappar värde i konverteringen till svenska betygsskalan. 

En av Svenskar i Världens sakfrågor handlar om konverteringen av utländska betyg till den svenska betygsskalan. Tidigare var det IB som var i fokus, nu är det high school-betygen.  

Vi har skrivit en resolution i ämnet som vi har skickat till Universitets- och högskolerådet (UHR), Utbildningsdepartementet och Utbildningsutskottet. Resolutionerna kommer att följas upp med möten med berörda politiker och myndigheter.  

I dialogen med UHR:s generaldirektör, Eino Örnfeldt, fick vi idag följande besked:  

Jag har, i linje med vad vi talade om senast, tillsatt en intern utredning kring omräkningen av utländska betyg. Jag kommer att få en delrapportering nästa vecka kring ev vägväl. Jag har därför inte så mycket nytt att säga just nu men lite längre fram i vår hoppas jag att vi kan återkomma. 

Det började med vår debattartikel 

Svenskar i Världen kontaktades av flertalet föräldrar vars barn hade drabbats av den orättvisa konverteringen av high school-betyg. För att sätta strålkastarljuset på frågan skrev vi en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet i maj 2021.  

Bara någon dag därefter kontaktade utbildningsutskottets dåvarande vice ordförande, Kristina Axén Olin (M), oss efter att hon hade läst debattartikeln. Axén Olin berättade att hon hade kallat generaldirektören för UHR, Eino Örnfeldt, till ett möte i utskottet för att diskutera frågan. Därefter skickade hon en interpellation till ansvarigt statsråd, Matilda Ernkrans (S), något som även Markus Wiechel (SD) gjorde.  

Förutom den interpellationsdebatt som följde i kammaren mellan statsråd Matilda Ernkrans och Kristina Axén Olin, så togs ämnet upp i en paneldiskussion på Utlandssvenskarnas parlament där både Kristina Axén Olin och Eino Örnfeldt deltog. 

Här kan du läsa om våra olika initiativ i frågan.  

Ytterligare 23 aktuella sakfrågor 

Har du koll på vilka sakfrågor som ligger på Svenskar i Världens bord? Om inte, så läs mer här
Ju fler vi är desto starkare blir vår röst. Ännu inte medlem? Det blir du enkelt här.  

Läs mer om

,