Konvertering av high school-betyg debatterades i kammaren

Idag var det en debatt i riksdagen mellan statsråd Matilda Ernkrans (S) och Utbildningsutskottets andra vice ordförande, Kristina Axén Olin (M), gällande konvertering av utländska betyg.

I samband med att Svenskar i Världen uppmärksammade den orättvisa konverteringen av high school-betyg i en debattartikel i Svenska Dagbladet i maj, kontaktade utbildningsutskottets vice ordförande, Kristina Axén Olin (M), oss i frågan.

Axén Olin berättade att hon hade kallat generaldirektören för Universitets- och högskolerådet (UHR), Eino Örnfeldt, till ett möte i utskottet för att diskutera frågan. Därefter skickade hon en interpellation till ansvarigt statsråd, Matilda Ernkrans (S), något som även Markus Wiechel (SD) gjorde. Idag debatterades interpellationen av statsråd Matilda Ernkrans och Kristina Axén Olin.

Se debatten här.

Panelsamtal om utlandsstudier

Eino Örnfeldt och Kristina Axén Olin var två av deltagarna som deltog i ett panelsamtal på Utlandssvenskarnas parlament som handlade om utlandsstudier. Ett av ämnena som togs upp var just konverteringen av high schoolbetyg.

Panelsamtal på Utlandssvenskarnas parlament om utlandsstudier

Fler artiklar i ämnet

Debattartikel i SvD: Nya betygsregler slår mot utlandssvenskar

Utbildningsutskottet kallar UHR till möte om utländska betyg

Två interpellationer om high school-betyg till ansvarigt statsråd