Resolutioner

På Utlandssvenskarnas parlament samlas utlandssvenskar för att tillsammans med experter ta fram olika resolutioner. I resolutionerna beskriver vi utlandssvenskarnas utmaningar och ger förslag på lösningar. Målet är att undanröja så många hinder som möjligt för alla svenskar som bor utomlands eller flyttar hem. Resolutionerna ligger till grund för vårt påverkansarbete.

Resolutionerna från 2021 är uppdaterade efter Utlandssvenskarnas parlament.

Resolutioner 2021

Medborgarrätt

Utbildning

Medborgarskap

Skatter

Försäkring och sjukvård

Resolutionsvar 2021/2022

CSN svarar
E-hälsomyndigheten svarar
Infrastrukturdepartementet svarar
Regeringskansliet svarar
Skolverket svarar
SKR svarar gällande Skolpeng och statsbidrag
Sveriges universitets- och högskoleförbund svarar
Socialförsäkringsutskottet svarar
Telenor svarar
UHR svarar

Riksdagspartier

Svar från Centerpartiet
Svar från Kristdemokraterna
Svar från Liberalerna
Svar från Miljöpartiet
Svar från Moderaterna
Svar från Socialdemokraterna
Svar från Sverigedemokraterna
Svar från Vänsterpartiet


Tidigare resolutioner

Genom åren har vi tagit fram ett antal resolutioner. Här kan du läsa tidigare års resolutioner.