Resolutioner

Här kommer inom kort samtliga resolutioner som ska hanteras i arbetsgrupperna att laddas upp. Resolutionerna laddas upp utefter att de blir färdiga.

Vill du vara med och diskutera resolutionerna under parlamentet? Då behöver du anmäla dig till en arbetsgrupp. Här kan du läsa mer om våra arbetsgrupper.

Medborgarrätt 1

 • Underlätta vid ansökan om nytt pass för utlandssvenskar
 • Fler sidor i passet
 • Utökade beskickningar
 • E-röstning från utlandet
 • Särskild valkrets för utlandssvenskar

Medborgarrätt 2

Utbildning

 • Främjande av svenskundervisning utomlands för utlandssvenska barn och ungdomar
 • Mer rättvis bedömning av utländska betyg
 • Medförande av skolpeng utomlands och utökat statsbidrag
 • Öka antalet svenska studenter utomlands

Medborgarskap

Skatter

 • Sänkning av SINK
 • Möjlighet till ROT-avdrag för utlandssvenskar

Försäkring och Sjukvård

 • Utöka och digitalisera Nationella vaccinationregistret
 • Vilande SGI vid utflytt
 • Utökad sjukvård och bättre information inom vården
 • Reglering av sjukvårdsförsäkringar för utlandssvenskar boendes i Thailand