Resolutioner

Resolutionerna ligger till grund för vårt påverkansarbete. Här beskriver vi utlandssvenskarnas utmaningar och ger förslag på lösningar. Målet är att undanröja så många hinder som möjligt för alla svenskar som bor utomlands eller flyttar hem.

Vill du vara med och diskutera resolutionerna under parlamentet, kanske bidra med egna erfarenheter eller komma med förslag på lösningar? Då behöver du anmäla dig till en arbetsgrupp. Här kan du läsa mer om våra arbetsgrupper.

Medborgarrätt 1

Medborgarrätt 2

Utbildning

Medborgarskap

Skatter

Försäkring och sjukvård