Resolutioner

På Utlandssvenskarnas parlament samlas utlandssvenskar för att tillsammans med experter ta fram olika resolutioner. I resolutionerna beskriver vi utlandssvenskarnas utmaningar och ger förslag på lösningar. Målet är att undanröja så många hinder som möjligt för alla svenskar som bor utomlands eller flyttar hem. Resolutionerna ligger till grund för vårt påverkansarbete.

Resolutioner 2021

Medborgarrätt

Utbildning

Medborgarskap

Skatter

Försäkring och sjukvård

Tidigare resolutioner

Genom åren har vi tagit fram ett antal resolutioner. Här kan du läsa tidigare års resolutioner.