Orimligt vaccinkrav utestänger utlandssvenskar

Vaccinerade utlandssvenskar som inte kan registreras på samma vis som EU-medborgare får inga covidbevis och sitter nu med Svarte Petter på hand, skriver Svenskar i Världen i en insändare i DN.

Dagens Nyheter har publicerat Svenskar i Världens insändare där vi lyfter det faktum att svenskar som vaccinerats i tredjeland riskerar att stängas ute från allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Dagens Nyheter, 2021-11-23:

Orimligt vaccinkrav utestänger utlandssvenskar

Utlandssvenskar som fått vaccin som inte kan registreras på samma vis som för EU-medborgare får inga covidbevis. De svenskar som pliktskyldigt gjorde som de blev tillsagda sitter nu med Svarte Petter på hand, skriver Cecilia Borglin.

När nu regeringen vill införa krav på vaccinationsbevis för tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, utestängs de svenskar som har vaccinerat sig utanför Europa.

Från den 1 december kan en stor grupp vaccinerade svenskar nekas tillträde till biografer, konserter, luciafiranden och andra publika tillställningar i Sverige. Inte för att de inte är vaccinerade, utan för att deras doser i dag inte kan registreras i det nationella vaccinationsregistret.

Detta gäller svenskar som vaccinerats i ett tredjeland – vissa av dem med exakt samma vacciner som har godkänts av EU. Skillnaden är att deras doser inte kan registreras på samma vis som för EU-medborgare och därmed får de inte tillgång till covidbevis.

I våras var beskedet från Sveriges kommuner och regioner (SKR) att vaccinering skulle ske i de vaccinerades geografiska närhet och att ett omfattande resande för att vaccinera skulle undvikas både inom och mellan länder för att minska smittspridningen.

De svenskar som pliktskyldigt gjorde som de blev tillsagda sitter nu med Svarte Petter på hand, inte minst de som tvingades hålla till godo med det vaccin som boendelandet erbjöd och som inte är godkänt av EU.

I samband med E-hälsomyndighetens förstudie om framtagningen av ett system för manuellt utfärdande av covidbevis uppmärksammade organisationen Svenskar i Världen att det är av stor vikt att svenska medborgare som har vaccinerats i ett tredjeland ska kunna få ett covidbevis utfärdat i Sverige.

Tyvärr meddelar regeringen i sitt beslut att just denna målgrupp hamnar utanför det uppdrag som nu ska genomföras. I sin redovisning av förstudien meddelar E-hälsomyndigheten att för att kunna utfärda vaccinationsbevis för de personer som vaccinerats i ett tredjeland krävs ett flertal åtgärder.

Man menar att ”en sådan möjlighet förutsätter att äktheten av dokument på utförda vaccinationer i tredjeland kan bedömas samt att det handlar om ett vaccin som är godkänt inom EU”, och att ”en annan förutsättning är att det behöver finnas ett system för utfärdande av dessa vaccinationsbevis som inte bygger på att uppgifter hämtas från det nationella vaccinationsregistret, eftersom inga i utlandet givna vaccinationer får registreras där”.

Ingen ifrågasätter såklart att det enbart är äkta dokument som ska gälla för att kunna registreras. Men det faktum att Sverige först nekade sina landsmän som bor utanför landets gränser att ens få tillgång till vaccin i Sverige är något som regeringen måste ha i åtanke.

Att regeringen nu valt att gå vidare med förslaget om att införa covidpass vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar sätter gruppen utlandssvenskar i en svår sits. Många utlandssvenskar planerar att besöka Sverige under julledigheten och även framöver. Vissa har till och med hunnit flytta hem.

Genom detta förslag utestänger man svenska medborgare från konserter och andra sammankomster, trots att de har giltiga vaccinationer. Regeringen måste komma med en lösning snarast för denna målgrupp. Allt annat är orimligt.

Cecilia Borglin, generalsekreterare Svenskar i Världen

Svenskar i Världens insändare i DN, 2021-11-23

Läs mer om Svenskar i Världens arbete i frågan.

Läs E-hälsomyndighetens svar på vad som gäller för vaccinerade i tredjeland.