Problem när vaccinerade utlandssvenskar nekas europeiskt covidintyg

”För de utlandssvenskar som vaccinerats i andra länder än EU/EES och de övriga anslutna länderna, finns i dagsläget ännu ingen lösning på plats.” E-hälsomyndigheten återkopplar vad som gäller för att få tillgång till covidintyg nu när Sverige inför krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.   

Folkhälsomyndighetens förslag om att införa krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december 2021 ställer till stora problem för svenska medborgare som vaccinerats i tredjeland. När kravet träder i kraft kan en stor grupp svenskar nekas tillträde till biografer, konserter, luciafirande och andra publika tillställningar i Sverige.

Svenskar i Världen har lyft problemet i samband med E-hälsomyndighetens Förstudie avseende framtagning av ett system för manuellt utfärdande av covidbevis (S2021/06048), men också kontaktat E-hälsomyndigheten separat. Motsvarande kontakt har gjorts med Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten.

Så här svarar E-hälsomyndigheten:

Logga in för att läsa hela inlägget.