Vaccinationsbevis kan krävas vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Sverige

Sveriges regering har valt att gå vidare med Folkhälsomyndighetens förslag om att införa krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december 2021. Eftersom man ännu inte har hittat en lösning för svenska medborgare som vaccinerats i ett tredjeland kan detta bli problematiskt för de utlandssvenskar som besöker Sverige eller har nyligen flyttat tillbaka.

Folkhälsomyndigheten har lämnat en hemställan till regeringen om att införa vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre från den 1 december. Myndigheten ser behovet vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare. Syftet med att gå vidare med Folkhälsomyndighetens förslag är enligt regeringen att ”begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare”.

E-hälsomyndigheten utfärdar sedan den 1 juli 2021 vaccinationsbevis för resor. Det är detta vaccinationsbevis som ska användas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer.

Tidigare påtryckningar

Svenskar i Världen har tidigare uppmärksammat regeringen och e-hälsomyndigheten i deras förstudie om framtagningen av ett system för manuellt utfärdande av covidbevis, att det är av stor vikt att svenska medborgare som har vaccinerats i ett tredjeland ska kunna få ett covidbevis utfärdat i Sverige.

Tyvärr meddelar regeringen efter avslutad förstudie att just denna målgrupp hamnar utanför det uppdrag som nu ska genomföras. I sin redovisning av förstudien meddelar E-hälsomyndigheten att för att kunna utfärda vaccinationsbevis för de personer som vaccinerats i ett tredjeland krävs ett flertal åtgärder.

Man menar att ”en sådan möjlighet förutsätter att äktheten av dokument på utförda vaccinationer i tredjeland kan bedömas samt att det handlar om ett vaccin som är godkänt inom EU”, och att ”en annan förutsättning är att det behöver finnas ett system för utfärdande av dessa vaccinationsbevis som inte bygger på att uppgifter hämtas från det nationella vaccinationsregistret, eftersom inga i utlandet givna vaccinationer får registreras där”.

Vidare menar E-hälsomyndigheten att det finns skäl för att det ska vara en nationell myndighet som får i uppdrag att verifiera dessa dokument och inte hälso- och sjukvården. Det pågår en kartläggning för att se vilken myndighet som bäst lämpar sig för detta. Regeringen meddelar i sitt beslut att dessa frågor hanteras utanför detta uppdrag.

Vaccinerade utlandssvenskar stängs ute från svenska samhället

Att regeringen nu valt att gå vidare med förslaget om att införa covidpass vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar sätter gruppen utlandssvenskar i en svår sits. Många utlandssvenskar planerar att besöka Sverige under julledigheten och även framöver. Många har även flyttat hem. Genom detta förslag förbjuder man dessa svenska medborgare att besöka konserter och andra sammankomster, trots att de har giltiga vaccinationer.

Regeringen måste därför komma med en lösning snarast för denna målgrupp. Svenskar i Världen har kontaktat socialminister Lena Hallengren, E-hälsomyndighetens generaldirektör Janna Valik och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Visell.

Pressmeddelande från regeringen gällande införande av covidpass vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Regeringsbeslut gällande “Uppdrag att tillhandahålla en manuell rutin för utfärdande av covidbevis samt kompletterande funktionalitet för inrapportering”.

E-hälsomyndighetens förstudie.