Centerpartiet om utlandssvenskars skolbetyg

Problematiskt att elever som studerar utomlands inte har en chans på vissa utbildningar trots maxbetyg, säger Centerpartiet med anledning av UHR:s omräkningstabell som sänker betyg från high school.   

Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) drabbar svenska ungdomar som pluggat utomlands i skolsystem där en större andel av eleverna når toppbetyg. Nuvarande omräkningstabell missgynnar bland annat elever som har studerat på high school i USA. Den åtgärden får till följd att barn, vars föräldrar har valt att bo utomlands med familjen, får betala ett högt pris för den utlandserfarenheten. 

En av de drabbade familjerna har nu fått följande återkoppling från Centerpartiet.  

Centerpartiet svarar 

Utvecklingen av svensk skola är en angelägen fråga för oss. Det stämmer att kunskapsresultaten har sjunkit de senaste decennierna. Idag är det alltför många elever som går i en skola som inte håller måttet. Vi behöver därför åtgärder som gör skillnad.  
 
Hanteringen av PISA visar på behovet av nationella kunskapsmätningar för att kunna följa utvecklingen i svensk skola mer löpande. Idag förlitar vi oss alldeles för mycket på internationella mätningar som inte kommer årligen. Dessa mätningar är viktiga och måste gå att lita på, men vi behöver mer löpande kunna följa elevernas kunskapsutveckling i svensk skola. Centerpartiet vill därför se nationella kunskapsmätningar, så att vi kan följa utvecklingen i svensk skola över tid.  
 
Inom Januariavtalet driver Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna på för att höja kvaliteten i skolan. Det handlar bland annat om att stärka lärarna, höja kvaliteten i undervisningen generellt men också att möjliggöra för insatser för elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar också med förslag som ska möjliggöra för högstadieelever att läsa gymnasiekurser, och gymnasieelever att läsa högskolekurser. Vi ser även över betygssystemet för att införa ämnesbetyg i gymnasieskolan.  

 ”Vi ser att det är problematiskt att elever som studerar utomlands inte har en chans på vissa utbildningar trots maxbetyg” 

Vi ser att det är problematiskt att elever som studerar utomlands inte har en chans på vissa utbildningar trots maxbetyg. UHR har uppdrag att antagning till högskolan sker på ett så rättvist och likvärdigt sätt som möjligt. Myndigheten ser återkommande över hur utländska betyg ska jämföras med svenska, vilket är bra. Det har de senaste dagarna varit aktuellt medialt kring omräkning av amerikanska betyg. Tolv procent av dem som sökt med amerikanska betyg har maxbetyg, medan endast 0,3 procent av de sökande med betyg från svensk gymnasieskola har det högsta betyget 20,00. UHR menar att sökande med betyg från USA har haft en oproportionerligt stor chans att antas i förhållande till svenska gymnasieelever. Myndigheten kommer dock inom närtid till Utbildningsutskottet, då kommer vi ställa frågor med anledning av det.   
 
Centerpartiet driver också på för mer alternativa antagningsmetoder så att inte bara betygen har betydelse vid antagning. Det skulle skapa fler vägar in till högskoleutbildningar och kunna överbrygga problem som finns med andra urvalsgrunder. 

Läs även Svenskar i Världens debattartikel i SvD som publicerades den 19 maj. 

UHR:s avdelningschef Tuula Kousmanen replikerade dagen efter. 

Nu väntar vi på vad övriga partier svarar i frågan.