UHR replikerar på vår debattartikel om utlandsstudier

Universitets- och högskolerådets avdelningschef har replikerat på vår debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet. 

Den 19 maj publicerade Svenska Dagbladet vår debattartikel gällande den orättvisa bedömningen av amerikanska high school-betyg. Tuula Kousmanen, avdelningschef på UHR svarar med en replik i dagens tidning: 

Antagningen ska vara så rättvis som möjligt 

Organisationen Svenskar i Världen menar att Universitets- och högskolerådets (UHR:s) ändrade omräkningar av gymnasiebetyg från USA missgynnar svenskar med dessa betyg som söker till högskolan i Sverige. 

UHR ska på regeringens uppdrag se till att reglerna för antagning till högskolan är så rättvisa och likvärdiga som möjligt. Vi ser därför återkommande över hur utländska betyg jämförs med svenska betyg i antagningen. Målet är att alla som söker en högskoleutbildning i Sverige ska ha samma chans att antas, oavsett från vilket land man har sina betyg. UHR:s beslut om hur utländska betyg ska räknas om till svenska förhållanden fattas utifrån noggranna jämförelser och analyser av betygs- och antagningsstatistik. 

Vid den senaste jämförelsen konstaterade UHR att betygsfördelningen bland dem som sökt till högskolan med gymnasiebetyg från USA var mycket olik betygsfördelningen bland sökande med svensk gymnasieexamen. 12 procent av dem som sökt med amerikanska betyg har maxbetyg, medan endast 0,3 procent av de sökande med betyg från svensk gymnasieskola har det högsta betyget 20,00. Det innebär att sökande med betyg från USA har haft en oproportionerligt stor chans att antas i förhållande till svenska gymnasieelever. UHR har därför tagit fram en ny omräkningstabell, där betyg från USA har fått samma statistiska fördelning som sökande med svenska betyg. 

På UHR är vi medvetna om att det kan vara skillnader mellan olika gymnasieskolor i USA. Det kan det vara också i Sverige och i många andra länder. Vi jämför inte olika gymnasieskolor och utbildningar med varandra – varken när det gäller svenska eller utländska betyg – utan endast betygsstatistik. Detta eftersom betyg är ett av de urvalskriterier som används vid antagning till högre utbildning i Sverige. För gymnasiebetyg från USA använder UHR sig när det är möjligt av det medelvärde (Grade Point Average, GPA) som den amerikanska skolan har räknat fram. Det är ofta viktat enligt det system som skolan använder och viktningen tar i regel hänsyn till kursernas svårighetsgrad. 

UHR förstår och beklagar att svenskar med gymnasiebetyg från USA och sökande med andra gymnasiebetyg som får ett lägre meritvärde blir besvikna. Men förändringarna är inte riktade mot sökande med betyg från något visst land, utan är en del i arbetet för att göra antagningen till högskolan så rättvis som möjligt. Alternativet är det motsatta – att de som söker till högskolan med betyg från vissa länder gynnas på bekostnad av sökande med bland annat svenska gymnasiebetyg. 

Tuula Kuosmanen 
avdelningschef Universitets- och högskolerådet 
 

Diskussionen om de olika betygsbedömningarna kommer att fortsätta på Utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti. 

Svenskar i Världens debattartikel: Nya betygsregler slår mot utlandssvenskar   

Du som prenumererar på SvD kan läsa UHR:s replik här.