Dedikerad kontaktperson på UD nu verklighet

En viktig milstolpe för alla utlandssvenskar har nåtts. Från och med nu har Svenskar i Världen en dedikerad kontaktperson på UD; Sophie Tzelidis är kansliråd med ansvar för pass- och medborgarskapsfrågor på UD:s konsulära enhet i Stockholm. Syftet är att fördjupa dialogen mellan myndigheten och alla utlandssvenskar.

Att ha utrikesministerns och UD:s öra är viktigt för en organisation som driver utlandssvenskarnas frågor, även om inte alla frågeställningar ligger på myndighetens bord.

På ett halvår har dialogen mellan Svenskar i Världen och UD kraftigt intensifierats. I mars hade SVIV ett möte med utrikesminister Ann Linde för att uppdatera henne om utlandssvenskarnas situation i pandemins inledningsskede. På detta möte framförde Linde sitt önskemål om att samarbetet mellan SVIV:s representanter och utlandsmyndigheter bör intensifieras, ett arbete som kommer att påbörja i höst.

Dialogen kring medlemmars olika utmaningar i coronans framfart har sedan fortsatt med biträdande enhetschef Peter Svensson Kemeny på enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden. Och härom veckan deltog utrikesministern på Svenskar i Världens Livefika där hon svarade på frågor från medlemmar.

Både SVIV och UD gynnas

Sophie Tzelidis, kansliråd UD

Äntligen står det klart att SVIV nu har fått en dedikerad kontaktperson på UD; Sophie Tzelidis är kansliråd med ansvar för pass- och medborgarskapsfrågor på den konsulära enheten i Stockholm. Med egen erfarenhet av att ha bott utomlands, närmare bestämt på ambassaden i London där hon var sektionsansvarig för den konsulära gruppen som arbetade med pass- och medborgarskapsfrågor, har Sophie Tzelidis god insikt i utlandssvenskarnas utmaningar och behov. Att det numera finns en uttalad och tydlig kontaktyta mellan SVIV och UD är något som hon verkligen tror på.  

– Det kommer att gynna båda parter att vi tillsammans kan genomlysa utmaningar och få bättre förståelse för varandras verksamheter. Alla frågor som berör utlandssvenskar hör inte hemma på UD, men här kommer jag att kunna lotsa er vidare i förvaltningen så att frågorna hamnar hos rätt person, säger Sophie Tzelidis.

Påverkansarbete är en långsiktig process, och inte sällan är det flera myndigheter involverade och lagförändringar som måste till, något som inte görs i en handvändning.

– Genom det nya samarbetet kommer UD få en bättre bild av läget, vilket kan få till följd att prioriteringar kan komma att ändras. Det innebär inte att vi kan utlova förändringar i alla frågor, eftersom det ofta finns många parametrar att förhålla sig till. Däremot anser jag att det är viktigt att UD blir bättre på att ge hela bilden så att man som utlandssvensk förstår varför saker och ting förhåller sig på det sätt som det gör, fortsätter Sophie Tzelidis.

Att identifiera utmaningar, ta fram lösningsförslag och sedan föra en dialog med berörda beslutsfattare och myndigheter är Svenskar i Världens arbetssätt. Skillnaden mellan att vara problemorienterad och lösningsorienterad handlar i mångt och mycket om att välja en konstruktiv dialog istället för frustrerad envägskommunikation.

– Utlandssvenskarnas position är utan tvekan framflyttad i och med alla dessa initiativ tillsammans med UD, men det återstår hårt arbete och uthållighet för att kunna bocka av de 29 sakfrågor som vi driver. Jag hoppas att fler vill ansluta sig till SVIV så att vår röst blir starkast möjlig, säger generalsekreterare Cecilia Borglin.

Här kan du läsa mer om mötet med utrikesministern i mars, höra utrikesministerns hälsning till alla utlandssvenskar med anledning av pandemin, och se Livefikat med utrikesminister Ann Linde.