Dialogen med UD intensifieras

Att ha utrikesministerns och UD:s öra är viktigt för oss. Det är genom att ha en konstruktiv och öppen dialog som vi kan föra fram utlandssvenskars behov och önskemål. Att vi nu dessutom får en kontaktperson på UD är ett viktigt framsteg.

Finns det en möjlighet att återinföra den mobila passenheten i USA alternativt öppna ett konsulat på västkusten, vad gäller för svenskar utomlands inför en andra våg av covid-19 och varför är det ibland onödigt svårt att vara utlandssvensk? Listan på frågor var många när utrikesminister Ann Linde deltog på Svenskar i Världens Livefika.

På grund av utrikesministerns schema var det på förhand uppgjort att hon kunde vara med i tjugo minuter, minuter som användes till att bland annat beröra avsaknaden av den mobila passenheten i USA, diskutera valdeltagande, samordningsnummer och vad som gäller för svenskar utomlands om den pågående pandemin kräver nya restriktioner – frågor som hade skickats in i förväg av medlemmar.

Långsiktighet och uthållighet nyckelord

Påverkansarbete är en långsiktig process där vår roll är att ständigt påminna myndigheter och beslutsfattare om utlandssvenskarnas behov och utmaningar och därtill komma med konstruktiva lösningsförslag. Efter samtalet med utrikesministern kan vi konstatera att det återstår hårt arbete innan vi kan bocka av alla sakfrågor, men att intentionen från UD:s sida att bistå med stöd är god. Vårt arbete fortsätter därför i samtliga frågor med målet att få till stånd förändringar för utlandssvenskarna – förändringar som är helt rimliga.

Kontaktperson på UD för effektivare arbete

Ett konkret resultat av den pågående dialogen med UD är att vi nu får en speciell kontaktperson på UD. Upplägget ger oss möjlighet till en effektivare dialog och därmed kan vi säkerställa att utlandssvenskarnas röst utan tvekan når fram. UD får å sin sida en direktkontakt till utlandssvenskar via vårt nätverk av representanter, partner och medlemmar. Win-win.

Livefikat med utrikesminister Ann Linde leddes av ordförande Louise Svanberg tillsammans med generalsekreterare Cecilia Borglin.

– Vi kommer ha en fortsatt öppen dialog med UD om viktiga frågor för utlandssvenskar, lovade Louise Svanberg.

Ann Linde avslutade med positiva ord om Svenskar i Världens arbete för utlandssvenskarnas sak.

Tweet från utrikesminister Ann Linde

Se Livefika med utrikesministern här.