Resolutionerna från Utlandssvenskarnas parlament är utskickade 

Personnummer istället för samordningsnummer, möjligheten att kunna förnya sitt svenska körkort utomlands och lättare att flytta hem till Sverige. Det finns ett stort antal utmaningar som påverkar utlandssvenskarnas liv och vardag. Över 200 utlandssvenskar har bidragit med insikter och erfarenheter, och flertalet experter har hjälpt till med sin kunskap i ämnet. Resultatet är 15 resolutioner som vi nu har skickat till berörda politiker och myndigheter.

I samband med Utlandssvenskarnas parlament den 20 juni 2023 diskuterade utlandssvenskar och experter ett antal sakfrågor som berör utlandssvenskarnas liv och vardag. Problemen och lösningsförslagen hade dessförinnan diskuterats under vårens 14 förparlament då över 200 utlandssvenskar bidrog med insikter och erfarenheter. Målet är att undanröja så många hinder som möjligt för svenskar som bor utomlands eller som flyttar hem.

Efter att ha arbetat med resolutionerna under hösten har vi nu skickat iväg dem till berörda resolutionsmottagare. Nästa steg är att få till möten, men också att försöka få medial uppmärksamhet.

Tack alla som har bidragit i arbetet!

Nedan finns de färdigställda och utskickade resolutionerna för 2023: 

Medborgarrätt: 

Borttagen rätt till garantipension för pensionärer bosatta utomlands 
E-röstning från utlandet och särskilt valdistrikt för utlandssvenskar
Förnyelse av svenskt körkort för utlandssvenskar
Underlätta för utlandssvenska familjer att flytta till Sverige
Utöka antalet utlandsmyndigheter och deras befogenheter samt förenkling av passhantering
Vilande SGI vid utflytt

Utbildning: 

Öka antalet svenska studenter utomlands

Medborgarskap: 

Undanröj resebegränsningar för barn med dubbelt medborgarskap
Behålla sitt svenska medborgarskap efter 22 års ålder
Personnummer i stället för samordningsnummer till svenska medborgare födda utomlands

Skatter: 

Sänkning av SINK

Försäkring och sjukvård: 

Förbättrad information inom vården och lägre vårdavgifter
Sjuvårdsförsäkringar för utlandssvenskar i Thailand


Foto: Canva