Styr upp röstningsförfarandet vid svenska ambassader och konsultat

En god röstningserfarenhet är av stor vikt för att utlandssvenskarna ska välja att gå och rösta igen. Det menar utlandssvensken Bengt-Erik Andersson, bosatt i Thailand.

Namn: Bengt-Erik Andersson
Bor: Thailand
Gör: Pensionär
Antal utlandsröstningar: Har röstat på svenska konsulatet i Pattaya.

Bengt-Erik Andersson är pensionär och har bott i Thailand sedan 2015. Innan dess spenderade han hela sitt yrkesliv hemma i Sverige och jobbade i flera decennier inom besöksnäringen, specifikt med konferenser och däribland många svenska valvakor vid Norra Latin och Folkets hus i Stockholm. Han berättar att han alltid har tyckt om att resa och att det framför allt är resor till värmen som har lockat mest.  

-  Erfarenheten bör vara lika bra utomlands som vid vilken vallokal som helst i Sverige.  

Bengt-Erik började resa till Thailand redan på 90-talet: 

-  Jag har alltid tyckt om landet. Det är varmt och skönt, god mat och vettiga priser. Det är däremot en sak att vara här på semester, en annan sak att bo här permanent. Det är en del saker som inte funkar så bra med den thailändska byråkratin, speciellt sedan pandemin. Man får aldrig några riktiga besked från de ansvariga. Jag har tålamod och kan vänta på besked men många som jag har pratat med tycker att det är för krångligt. 

Han berättar att det idag är betydligt färre svenskar som bor i Thailand, och reser hit på semester, än för några år sedan. Pandemin har verkligen ställt till det och mycket beror på osäkerheten och bemötandet från de thailändska myndigheterna: 

-  Det är väldigt tråkigt att det har blivit så, och det är ju framför allt thailändarna själva som blir påverkade. Svenskar väljer väl att åka eller flytta till ett annat land i Europa istället, exempelvis Spanien. 

Med anledning av Bengt-Eriks långa arbetserfarenhet med konferenser och events, alltifrån mat och restaurangansvar till logistik och säkerhet, säger han att han ofta har ett extra öga på logistikflöde och mottagande. Detta gjorde att han var extra uppmärksam på hur det svenska konsulatet i Pattaya skötte valmottagningen inför valet 2018. Han berättar att situationen var långt ifrån optimal. 

Vallokalen var liten vilket gjorde att alla de svenskar som var på plats och skulle rösta var tvungna att stå utomhus i gassande sol i 40 graders värme. Detta var ett stort problem för många av de äldre och det blev snabbt oroligt i kön. Bengt-Erik berättar att en del personer började väsnas i kön: 

-  De hade nog druckit en och annan öl och började ropa ”inte konstigt att vi har flyttat från Sverige” när de upplevde att valmottagandet inte var särskilt välorganiserat. De andra i kön blev väldigt oroliga av detta, särskilt de äldre. 

Han tydliggör att personalen på plats nog gjorde de bästa de kunde och att han inte vet vilka instruktioner de hade fått på förhand – kanske gick allting helt rätt till. Däremot ansåg Bengt-Erik och många med honom att det hade varit för få på plats som kunde hjälpa till och att det inte fanns någon som kunde svara på frågor från kön. 

För Bengt-Erik har det alltid känts självklart att rösta, och upplevelser från vallokaler i Sverige har varit väldigt god. Han hade önskat att situationen kunde vara lika bra för utlandssvenskar som för de som röstar från svenska vallokaler. Han säger: 

-  Jag tror tyvärr att några av de som röstade från konsulatet förra gången väljer att inte komma tillbaka. Det var för orolig stämning helt enkelt och de fick stå ute i solen för länge vilket är påfrestande för de äldre.  

Bengt-Erik tror att det låga valdeltagandet bland utlandssvenskar kan bero på att många känner att Sverige inte gör tillräckligt för dem: 

-  Det finns olika typer av utlandssvenskar, alltifrån studenter och pensionärer till de som jobbar eller är utsända via UD eller Sida. Det som är gemensamt för många är dock skatte- och försäkringsfrågor. Jag som har jobbat i Sverige hela livet, betalar sink-skatt som är nästan lika hög som den vanliga skatten, men ändå får jag inte så mycket för det, exempelvis en trygg sjukförsäkring. Det borde inte vara så svårt att lösa… 

Han berättar också att många utlandssvenskar som han har pratat med i Thailand känner att de inte får så mycket och att myndigheterna inte gör tillräckligt för att lösa deras problem: 

-  Många myndigheter säger ”vi jobbar på problemet” men folk vill höra någonting mer än det. Till slut blir det inte trovärdigt om svaret hela tiden blir att de jobbar på det utan att någonting händer. 

Text av: Hanna Waerland-Fager

Ny Rapport om Utlandssvenskar och Valet 2022

Detta är en del utav rapporten ”Glöm inte bort oss! – Hur ökar vi valdeltagandet bland utlandssvenskar?”. Rapporten är skriven av Hanna Waerland-Fager (ansvarig), Adrian Stymne och Carolina Svernlöv. Samtliga sitter i Svenskar i Världens styrelse.

Läs mer om rapporten här: https://www.sviv.se/blog/2022/08/dn-insandare-konkreta-forslag-for-en-enklare-rostning/