Ny rapport: Hur ökar vi valdeltagandet bland utlandssvenskar?

I en färsk enkätundersökning från Svenskar i Världen har över 700 utlandssvenskar bosatta i 106 länder berättat om de planerar att rösta i valet, varför de tycker det är viktigt och vilka hinder som kan göra att de överväger att inte rösta. Resultatet utgör en viktig pusselbit för att förstå hur Sverige kan underlätta för utlandsröstning i framtiden.

Valdeltagandet bland utlandssvenskarna var mindre än 40 procent i valet 2018. För att öka röstdeltagandet behövs bättre förutsättningar anser de tillfrågade.

”Glöm inte bort oss! – Hur ökar vi valdeltagandet bland utlandssvenskar?” baseras i huvudsak på en enkätundersökning i vilken 730 svenskar boendes i 106 länder deltog under tre veckor i juni.

Undersökningens resultat visade att en överhängande majoritet planerar att rösta i valet 2022. Nästan 80 procent av de svarande ska rösta för att de tycker att det är viktigt att använda sin demokratiska rättighet och 66 procent säger att de vill vara med och påverka hur Sverige ska se ut i framtiden.

De främsta hindren för utlandsröstning anses vara avståndet till vallokalen, svagt engagemang från de politiska partierna och bristen på information om röstningsförfarandet.

Konkreta förslag för att öka valdeltagandet

För att säkerställa att fler röstberättigade utlandssvenskar röstar i kommande val vill Svenskar i Världen lyfta fram fem konkreta förslag:

● För att adressera problemen med långa avstånd till närmaste vallokal och dålig postgång i landet, inför försök med e-röstning som alternativ för utlandssvenskar. E-röstning har införts i bland annat Estland.

● Utlandsmyndigheterna bör införa längre och mer tillgängliga öppettider (kvällar och helger), men också utöka tidsintervallet för post- och förtidsröstning.

● Valmyndigheten bör utöka sin informationsspridning om utlandsröstning till röstberättigade utlandssvenskar. Många utlandssvenskar vet idag inte om de är upptagna i röstlängden eller vilka röstningsmöjligheter som finns.

● Regeringen bör tillsätta en utredning för att undersöka möjligheten till en särskild valkrets för utlandssvenskar. De politiska partierna skulle då kunna se hur utlandssvenskarna röstar och därmed bättre kunna profilera sig mot gruppen. I förlängningen kan det leda till ett högre valdeltagande hos utlandssvenskar och därmed stärka deras demokratiska röst.

● De politiska partierna bör i ökad utsträckning bedriva kampanjarbete utomlands för att kommunicera sin politik gentemot gruppen utlandssvenskar.

”Glöm inte bort oss! – Hur ökar vi valdeltagandet bland utlandssvenskar?” är skriven av Hanna Waerland-Fager (ansvarig), Adrian Stymne och Carolina Svernlöv. Samtliga sitter i Svenskar i Världens styrelse.

Glöm inte bort oss! – Hur ökar vi valdeltagandet bland utlandssvenskar?

Rapporten har designats av Tore Claesson.

Insändare i DN

De konkreta åtgärderna för att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar finns sammanfattat i en insändare som DN publicerade den 25 augusti och som rapportförfattaren Hanna Waerland-Fager tillsammans med Svenskar i Världens ordförande Louise Svanberg och generalsekreterare Cecilia Borglin signerade.

”Inför e-röstning så att fler utlandssvenskar kan rösta” – DN