Oro väcker behov av professionellt stöd

Många känner just nu stor oro och ett behov av att komma i kontakt med en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Som medlem i Svenskar i Världen får du 10 procent rabatt per session hos leg. psykolog och leg. psykoterapeut Madeleine Björn. Hon erbjuder konsultationssamtal via en särskild videolänk som försäkrar full sekretess, såväl som telefonrådgivning och kontakt via e-post.

Vi vände oss till Madeleine Björn för att få svar på frågor kopplade till den oro som många upplever just nu med anledning av covid-19-pandemin. Så här kommenterar hon läget: 

Vi reagerar olika på olika saker/händelser, de är mer eller mindre skrämmande för olika sorters personer och det är helt naturliga och normala reaktioner. Vad som är en påfrestande upplevelse är väldigt subjektivt. Ibland kan vi känna skuld över att vi inte reagerar som förväntat när något fruktansvärt händer, men det är inget konstigt. Det finns inget rätt eller fel. Alla bearbetar helt enkelt saker olika. 

Människor är olika sårbara vid svåra händelser och det finns en rad olika faktorer som avgör om och hur vi reagerar. Det kan bero på var i livet man befinner sig. Yngre människor reagerar till exempel normalt starkare än äldre då de inte har lika många referenser och erfarenheter. Ett starkt socialt nätverk, en trygg livssituation med vänner och familj kan minska utsattheten. 

Vilka psykiska och fysiska reaktioner är vanliga? 

Man kan bli ängslig eller orolig. Det kan sätta sig i kroppen, ge magont eller ont i huvudet. Vissa pratar ovanligt mycket eller isolerar sig i sitt hem och blir mer eller mindre apatisk. 

En svår händelse/situation utsätter oss för akut stress vilket sätter igång en mängd processer i kroppen – både fysiska och psykiska. Det är inte konstigt att reagera på en dramatisk och skrämmande händelse/situation. Man kan säga att det är en normal reaktion på en onormal situation. 

Hur kan vi hjälpa varandra? 

Det viktiga är att dela de här tankarna och rädslorna med varandra. Det är inte farligt att prata om detta. Och när vi delar det med varandra känner vi oss inte specifikt utsatta. Det är generellt bättre att prata om situationen, utifrån hur man känner, än att undvika prata om det. 

Ibland kan man behöva prata med någon som man inte har en känslomässig relation till, både individuellt och som par. Trots att en person inte är i direkt behov av psykologisk behandling och att anhöriga och närstående oftast är det bästa stödet, kan information och medvetenhet om vad man kan förvänta sig för reaktioner vara ett stöd. 

Hur kan man prata om coronaviruset med ett barn? 

Det är viktigt att vi inte glömmer bort barn och ungdomar i detta. De har samma rätt till information och trygghet som alla andra. Det är viktigt att vi lyssnar till barnens frågor. Vad har de för funderingar, vad tänker de om det som de har sett på tv eller internet, eller hört en skolkamrat berätta. Sätt dig med barnet, ge utrymme för deras frågor. Kom ihåg att inte alla barn ställer frågor utan uttrycker oro genom lek och skrift eller på andra sätt, vi har olika sätt att uttrycka det vi har inombords. 

Hur kan man dämpa sin oro för att sedan kunna möta sitt barns eventuella oro? 

Att läsa korrekt och saklig information dämpar vår rädsla direkt. Det behöver man göra som förälder för att kunna möta barnets eventuella oro och rädsla. Det kan också vara så att även om vi själva är väldigt oroliga behöver det inte betyda att barnet är lika oroligt. Det kanske inte alls är det som barnet är rädd för även om du själv tycker att det är det här vi är upptagna av just nu. Barnet kanske är rädd för att det inte kan träna sin fotboll som vanligt. 

Här kommer du i kontakt med leg. psykolog och leg. psykoterapeut, Madeleine Björn. Uppge ditt medlemsnummer för att få din SVIV-rabatt. 

Läs mer om